3 september 2019

Meer werknemers voor jouw bedrijf door samen te werken met het onderwijs

ARBEIDSMARKT, ONDERWIJS

Werknemers vinden wordt steeds moeilijker, er zijn meer openstaande vacatures dan werkzoekenden. De enige oplossing is om meer mensen op te leiden die de kennis en vaardigheden hebben waar de bedrijven naar op zoek zijn. Dit kan worden bereikt door als bedrijfsleven met het onderwijs samen te werken aan de opleiding van deze studenten.

Publiek Private Samenwerkingen

Vanuit Nederland ICT werken we met andere organisaties om de beste voorbeelden hiervan te zoeken en op te schalen. Een succesvol voorbeeld is Make IT Work: een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam waar hoogopgeleiden in vijf maanden worden omgeschoold naar IT-professionals die direct aan de slag kunnen. Door heel Nederland ontstaan steeds meer van dit soort Publiek- Private Samenwerkingen (PPS’en) tussen het onderwijs en bedrijfsleven.

Katapultdag 2019

Op 1 oktober vindt in Utrecht de Katapultdag plaats, een dag waar jij kennis kunt maken met deze en nog veel meer PPS’en waar jij kunt samenwerken om nieuwe werknemers te werven voor jouw onderneming. Meer informatie en aanmelden kan hier.