4 november 2016

Masterclass vergroot wederzijds begrip overheid en ICT-bedrijfsleven

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Think slow, act fast

Dag één stond in het teken van kennismaking. Drie deelnemers van de Masterclass van vorig jaar gaven de aftrap. In het kader van de iDialoog in actie waren er gesprekken met Simone Roos en Hans Wanders namens de overheid en Lotte de Bruijn en Jeannine Peek namens het ICT-bedrijfsleven. Dirk Jan van der Linden van PBLQ presenteerde een praktijkcasus. Eén van zijn lessen was ‘think slow, act fast’. Het is vaak goed om voor het opstarten van een project of zelfs wetgevingstraject ruim de tijd te nemen om goed na te denken over alle aspecten van het project, om vervolgens in de uitvoeringsfase snel te kunnen handelen.

De altijd inspirerende moderator Tom Kok gaf de deelnemers als huiswerk mee dat ze elkaar ook buiten de masterclass eens op moeten zoeken. Goede communicatie is immers ook met elkaar praten als dat niet strikt noodzakelijk is. Bouw aan de relatie zodat die stevig genoeg is als het erop aankomt, was de boodschap.

Deelnemers spelen BIT

Op dag twee stond onder andere een casus rondom het Bureau ICT Toetsing (BIT) op het programma. Deelnemers mochten op basis van echte gegevens zelf tot een BIT-advies komen. Aan het eind van de ochtend presenteerden de groepjes hun analyses, die behoorlijk in de buurt kwamen van het ‘real life’ advies. Eigenlijk zou er ook vanuit het bedrijfsleven een soort BIT moeten komen dat vooraf projecten toetst, merkten meerdere deelnemers op.

Integriteit, inkoop en aanbesteden stonden in de middag op het programma. Waarbij bij het laatste onderwerp opviel dat functioneel aanbesteden de voorkeur heeft, terwijl dit niet altijd wordt gedaan. En dat er veel naïviteit is over en weer tussen overheid en bedrijfsleven hoe een inkoop- en aanbestedingsproces in werkelijkheid gaat. Veel aandacht kreeg het hebben van lef om tegen te spreken, om te escaleren bij een dreigende verkeerde aanbesteding. Een aanbesteding is immers pas geslaagd als ook het project dat hierop volgt slaagt, zo merkten de deelnemers op.

Proeftuinen en de menselijke maat

De laatste dag werd besteed aan het maken van presentaties in kleine groepjes, waarin de deelnemers de geleerde lessen vertaalden in adviezen aan Hans Wanders namens het Rijk en Jeannine Peek namens Nederland ICT. Meerdere adviezen richtten zich op het voor het bedrijfsleven vergroten van de mogelijkheden tot het vooraf beter in dialoog gaan over een probleem en oplossingen en het creëren van ruimte om vragen te stellen en eventueel een project af te raden. Een ander advies was om minder tijd te besteden aan het contract en meer tijd aan goed opdrachtgever- en opdrachtgeverschap. Er werd ook geadviseerd om in de samenwerking tussen bedrijven en overheid innovatie meer ruimte te geven.

Een opvallend advies tot slot, was het beter benutten van zogenaamde innovatiepartnerschaps. De overheid kan proeftuinen creëren door binnen zo’n partnerschap met bedrijven samen te werken aan innovatieve producten. Daarin is misschien ook een rol voor Nederland ICT weggelegd als aanjager en organisator van dergelijke proeftuinen.

Aan het eind van de derde dag bracht Arre Zuurmond, ombudsman van de gemeente Amsterdam, de inhoud van de masterclass terug naar de menselijke maat. Met treffende praktijkvoorbeelden liet hij zien dat het uiteindelijk gaat om optimale dienstverlening aan burgers. Zo vertelde hij over een vrouw met MS, die uren per week bezig is met het invullen van (onnodige) formulieren. Een sterke reminder van het maatschappelijk belang van geslaagde digitalisering.

Hopelijk kunnen de 24 deelnemers de ideeën en adviezen de komende tijd benutten in de praktijk. De masterclass heeft bijgedragen aan wederzijds begrip en dat is precies waar de iDialoog om draait.