18 mei 2016

Marktpartijen praten mee middels ICT Haalbaarheidstoets OT2017

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

De 19 marktpartijen hebben in 3 groepen met elkaar gesproken over drie hoofdvragen:

  1. Wat vindt u van de beschreven concept-aanbestedingsstrategie?
  2. Wat vindt u van de beschreven marktbenadering inzake de indeling in aanbestedingen/percelen, de verdeling tussen multi sourcing, single sourcing en het model “multiprovider zonder minicompetitie”?
  3. Wat vindt u van een aantal specifieke functioneel technische keuzen zoals de voorgestelde omgang met variaties in SIMs, zoals multi SIM, e-SIM, VoLTE, omgang met Inhouse dekking, het vervangen van oude, uitlopende, technologie door hedendaagse technologie (innovaties) en het benutten van toekomstige ontwikkelingen binnen de contractperiode?

Op deze laatste warme dag van de week deelden de aanwezige telecom(gerelateerde) marktpartijen tijdens een intensieve workshop hun mening met elkaar. De marktpartijen waren zowel productleveranciers als (grotere en kleinere) dienstverleners. De resultaten van deze ICT Haalbaarheidstoets worden gepubliceerd in een rapportage, die te zijner tijd voor iedereen beschikbaar is. Je kunt alvast de presentatie van Jan Gudde, voorzitter van de stuurgroep en CIO van BZK, hier downloaden.

De originele uitnodiging met een uitgebreidere toelichting vind je hier (pdf).

Naast de consultatie tijdens de ICT Haalbaarheidstoets hebben marktpartijen nog tot 23 mei de mogelijkheid om reacties op de concept aanbestedingsstrategie OT2017 in te dienen. Deze staat op de website van het programma Aanbesteding IWR.