14 maart 2018

Lokale partijen hebben nauwelijks aandacht voor digitalisering

POLITIEK
Matrix: Hoe digitaal zijn lokale verkiezingsprogramma's?

In de vier grote steden komt digitalisering tijdens de gemeenteraadsverkiezingen nauwelijks aan bod. Die conclusie trekt Nederland ICT uit een analyse van verkiezingsprogramma’s van lokale partijen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In een grote meerderheid van de programma’s is onvoldoende aandacht voor belangrijke thema’s binnen de digitale economie.

De meeste programma’s benoemen digitalisering wel, maar geven er geen verdere invulling aan. “Daar kom je als politieke partij in 2018 echt niet meer mee weg,” zegt Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT. Op landelijk niveau heeft het kabinetsakkoord al meer aandacht voor digitalisering dan ooit. Op dit moment is er zelfs een landelijke digitaliseringsstrategie in de maak. “Maar ook op lokaal niveau raakt digitalisering aan genoeg onderwerpen om concrete standpunten te rechtvaardigen.” zegt De Bruijn.

Kansen voor duurzaamheid onderbelicht

Opvallend is dat de meeste partijen weinig aandacht hebben voor de kansen van digitalisering bij het stimuleren van duurzaamheid. Terwijl er in het regeerakkoord een grote rol is weggelegd voor de lokale overheid op gebied van de energietransitie.

In een aantal programma’s wordt wel aandacht gevraagd voor lokale smart grid initiatieven. Daarnaast kunnen datacenters een interessante duurzame warmtebron zijn binnen een gemeente. Dat werd onlangs nog bevestigd in een rapport van Berenschot in opdracht van Nederland ICT. Een van de aanbevelingen uit het rapport is om datacenters als warmtebron op te nemen in de regionale en gemeentelijke energieplannen en lokaal het gesprek hierover aan te gaan met de datacenters.

Positieve uitzonderingen

Dat het ook anders kan blijkt uit een vijftal positieve uitzonderingen. In de programma’s van die partijen worden meerdere concrete voorstellen op onderwerpen als de digitale geletterdheid van burgers, cybersecurity en het verbeteren van de digitale infrastructuur gedaan. Maar ook e-health, slimme mobiliteit en digitale burgerparticipatie komen aan bod.

Partijen worden uitgenodigd om de matrix te bekijken en de toelichtingen op de analyse (inclusief goede voorbeelden op diverse thema’s) door te nemen. Nederland ICT hoopt dat de verkiezingsmatrix de partijen alsnog inspireert om de komende jaren een uitgewerkte visie op digitalisering te formuleren.

Voortrekkersrol

De analyse beperkt zich tot de grotere partijen (3 of meer zetels) in de vier grote steden, omdat Nederland ICT juist daar een voortrekkersrol verwacht. Na de verkiezingen van 21 maart is daarnaast de kans groot dat een aantal van deze partijen een coalitie vormen en dus invloed hebben op het beleid rondom digitalisering.