20 mei 2020

Liveblog – Corona en de digitale sector [gesloten]

In dit liveblog posten we updates over de impact van het Coronavirus (COVID-19) op de digitale sector. We delen ook initiatieven vanuit de sector die helpen om met deze crisis om te gaan en antwoorden op veelgestelde vragen van bedrijven. We horen graag jouw ervaringen, vragen en ideeën over hoe we als collectief kunnen helpen. Deel het via communicatie@nldigital.nl of 0348-493630.

 


Liveblog gesloten

We sluiten dit liveblog, maar blijven de impact van Corona op onze sector natuurlijk volgen. Nieuwe updates vind je voortaan als losse nieuwsberichten.

Woensdag 20 mei

Noodpakket 2.0 aangekondigd. Het kabinet kondigde vandaag het noodpakket 2.0 aan met een omvang van 13 miljard. Minister Wiebes benadrukte niet te verwachten dat deze crisis snel over zal gaan en dat er daarom nu andere keuzes gemaakt worden dan in het eerste pakket. Het kabinet verlengt de NOW-regeling, maar met enkele substantiële wijzigingen. Er komen ook verdere tegemoetkomingen aan de mkb-bedrijven die onder de TOGS regeling vielen, en voor zelfstandig ondernemers wordt de TOZO regeling verlengd.

NLdigital is blij met het crisisprogramma NL leert door om bij de verlenging van de NOW nu ook extra in te zetten op om- en bijscholing. We hameren al langer op het belang van bij en omscholing. Veel ICT-bedrijven zijn ook nu nog op zoek naar werknemers, maar er zijn veel minder ICT’ers dan noodzakelijk. Voor mensen die nu hun baan verliezen liggen er grote kansen in onze sector.

Nieuw: Handreiking COVID-19 maatregelen voor ICT-opleiders. Nu de maatregelen voor de onderwijssector langzaam worden afgebouwd treffen ook de leden van het Leerplatform van NLdigital de noodzakelijke voorbereidingen om hun onderwijsaanbod op locatie weer veilig op te starten.

De leden van het Leerplatform verzorgen ICT-opleidingen en staan voor dezelfde 1,5 meter uitdagingen als de reguliere onderwijssector. Om hen te helpen is samen met de ICT-opleiders een handreiking “Handreiking COVID-19 Maatregelen voor ICT-opleiders” opgesteld. Leden kunnen de handreiking downloaden in het ledenportal (onder Advies & Ondersteuning -> HR-dienstverlening). Niet-leden kunnen de handreiking hier aanvragen.

Vrijdag 15 mei

Grootschalige enquête over de Coronacrisis in Nederland. Hoe moeten we uit de huidige crisis komen? En welke thema’s verdienen na de crisis de meeste aandacht? De campagne ‘Namens Nederland’ houdt een grootschalige enquête over de toekomst van ons land. NLdigital steunt dit idee. Wil je ook meedenken? Vul hier de enquête in.

Donderdag 14 mei

Column van Lotte de Bruijn in ChannelConnect: ‘Een wereld na Corona’. Als Lotte de Coronacrisis in één woord moet duiden, dan is het: ongrijpbaar. De wereld staat stil, maar de ontwikkelingen gaan razendsnel. Toch is het goed om ook af en toe eens na te denken over de langere termijn. Lees hier de hele column.

Vrijdag 8 mei

Cijfers over impact Coronacrisis op digitale sector. De ICT-sector is divers en de gevolgen van Corona voor bedrijven in onze sector lopen dan ook sterk uiteen. Toch valt er een algemeen beeld te schetsen en dat is voorzichtig optimistisch. Lees alle uitkomsten van onze survey onder leden in dit rapport.

Nieuw: Handleiding Veilige Kantooromgeving voor de digitale sector. Deze week maakte premier Rutte bekend dat Nederland de komende maanden steeds meer ruimte krijgt. Als eerste zullen de sectoren voorzichtig open gaan die eerder door het Kabinet waren opgedragen te sluiten. Daarna wordt bekeken in welk tempo ook andere bedrijven en sectoren weer terug naar normaal kunnen. Om leden te helpen met de voorbereiding hierop, heeft NLdigital een Handleiding Veilige Kantooromgeving opgesteld. Je kunt hem downloaden via het ledenportal (onder Advies & Ondersteuning -> HR-dienstverlening). Als je vragen hebt over het weer opstarten van je bedrijf neem dan gerust contact op met ons via: info@nldigital.nl.

Donderdag 6 mei

Gezamenlijke oproep aan het publiek namens doorwerkende monteurs. Misschien heb je hem al voorbij zien komen op tv, of gehoord op de radio: de oproep van NLdigital, Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland, Techniek Nederland en Vewin. We vragen het Nederlands publiek gezamenlijk om rekening te houden met de monteurs die in deze tijd doorwerken aan het onderhouden van de infrastructuur voor energie, drinkwater en telecommunicatie.

Woensdag 5 mei

Minister Slob maakt geld vrij om 11.500 laptops voor scholieren aan te schaffen. De afgelopen weken hebben we ons in het collectief Allemaal Digitaal hard ingezet om devices in te zamelen voor mensen die in deze tijd niet digitaal mee kunnen doen. Mede dankzij de inzet van onze leden heeft dat tot nu toe duizenden ingezamelde laptops opgeleverd. Maar de vraag blijkt veel groter. Alleen al onder scholieren zijn er nog ruim 10.000 devices nodig. Minister Slob maakt daarom 3,8 miljoen vrij om de vraag onder scholieren op te lossen. En dat is fantastisch nieuws voor Allemaal Digitaal, want wij kunnen onze aandacht nu richten op de duizenden ouderen, vluchtelingen en andere groepen die enorm geholpen zijn met een laptop of tablet. Ook meehelpen? Zie: www.allemaal-digitaal.nl

Donderdag 30 april

Corona en afgezegde opdrachten: Hoe zit dat juridisch? Veel ICT-bedrijven zien door de Coronacrisis klanten die opdrachten uitstellen of annuleren. Dat roept de vraag op wie hiervan het risico draagt: de klant die afzegt, of de ICT leverancier? Onze jurist Sylvia Huydecoper maakt een analyse.

We gebruiken meer energie dan anders, maar LEAP pilots laten zien dat partijen energie kunnen besparen op servers. Tijdens de coronacrisis is de transitie naar de digitale economie versneld, waardoor meer data wordt gegenereerd, verstuurd en opgeslagen. Dat alles vraagt meer energie. LEAP deed onderzoek naar manieren om het energieverbruik van servers te verminderen. Uit de eerste pilots van LEAP blijkt dat partijen daadwerkelijk extra energie kunnen besparen, en wel door de bestaande eco-mode op hun server beter in te zetten. Lees meer over de resultaten van de pilot op de website van Amsterdam Economic Board.

LEAP is opgezet door de Amsterdam Economic Board, NLdigital, Green IT Amsterdam, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Zij zetten zich – samen met een coalitie van bedrijven uit de Amsterdamse datacenterketen – in voor een duurzame digitale economie door energie-efficiëntie van datagebruik met ICT te optimaliseren.

Woensdag 29 april

Nieuwe steunmaatregelen voor innovatief mkb. Vandaag zijn twee nieuwe regelingen open gegaan voor start-ups en scale-ups. Dit zijn de Corona-overbruggingslening (COL) en de Tijdelijk Overbruggingskrediet innovatieve Start en Scale ups (TOPSS).

De COL is bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers die een overbruggingskrediet nodig hebben in verband met Covid19. Hiervoor heeft de Rijksoverheid in beginsel 100 miljoen uitgetrokken, met het signaal dat meer voorhanden is als de vraag groter blijkt. Deze lening kan aangevraagd worden via de lokale Regionale Ontwikkelings Maatschappijen, meer informatie daarover is te vinden op rom-nederland.nl

De TOPSS is bedoeld om risicokapitaal voor deze bedrijven beschikbaar te houden. Hiervoor heeft Invest-NL 100 miljoen uitgetrokken. Meer daarover is te vinden op invest-nl.nl.

Woensdag 22 april

Update na de persconferentie van 21 april. Het is duidelijk: we moeten ons voorbereiden op een zeer geleidelijk afbouw van de maatregelen op weg naar een “nieuw normaal”. NLdigital denkt hierover graag met jullie mee. Op dit moment werken we samen met andere branches aan openstelling van kantoren, werken in de buitenruimte en feedback op de NOW-regeling. Lees meer.

Hoe helpt de digitale sector? We zijn ontzettend trots op alle bedrijven uit onze sector die op talloze manieren helpen in deze crisis. Het is onmogelijk om een volledig overzicht te geven van alle initiatieven en bedrijven. Toch willen we een kleine greep doen uit de verschillende initiatieven die we de afgelopen weken voorbij zagen komen.

Dinsdag 21 april

De appathon: een leerzame ervaring die een volgende keer beter moet. We juichen het toe dat de overheid in deze tijd op een open manier werkt aan innovatieve oplossingen. Maar de aanpak van de Corona-app tot nu toe is één stap vooruit en drie stappen terug. Onze analyse.

Donderdag 16 april

Nog duizenden kinderen en ouderen zitten thuis zonder laptop of tablet. Een ruime week na de start van de campagne #allemaaldigitaal staat de teller op 1500 ingezamelde devices. Maar de vraag is nog vele malen groter. Om iedereen te helpen moet er dus een schepje bovenop, zegt Lotte de Bruijn.

Dinsdag 14 april

Overheid maakt haast met Corona-app, maar toont wel oog voor zorgen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt haast met de ontwikkeling van de Corona-app. Over twee weken moet de app al beschikbaar zijn. De vraag is of ze daarmee geen kansen missen. De zorgen om privacy en andere belangrijke randvoorwaarden lijken gelukkig wel serieus te worden genomen. Lees hier het hele bericht.

Vrijdag 10 april

Donaties #allemaaldigitaal beginnen binnen te komen! De donaties voor #allemaaldigitaal komen op gang. Vandaag overhandigde KPN Mooiste Contact Fonds 126 laptops aan projectpartner PQR. En er zit nog veel moois in de pijplijn! Ook bijdragen? Check www.allemaal-digitaal.nl.

Donderdag 9 april

Een Corona-app is nuttig, maar wel onder de juiste voorwaarden. Er is veel discussie over de plannen voor een Corona-tracing-app van de overheid. De reactie vanuit de sector is dat het mogelijk moet zijn om zo’n app te ontwikkelen op een manier die tegemoetkomt aan alle zorgen over o.a. privacy. Daarom geven we de overheid 5 voorwaarden die ze ter harte moeten nemen.

Dinsdag 7 april

#allemaaldigitaal gelanceerd: doneer laptops en tablets aan kinderen en andere kwetsbare groepen! NLdigital heeft de handen ineen geslagen met ministeries en maatschappelijke organisaties om de inzameling van laptops voor kinderen en andere groepen te coördineren. Met dank aan de belangeloze inzet van een aantal ICT-partijen kunnen we laptops veilig en professioneel opknappen en via onze partners bij de juiste mensen terecht laten komen. Lees meer over dit project en hoe je bij kunt dragen.

GEEN verband tussen 5G en corona. Sinds een paar weken gaat op social media een aantal onzin berichten rond dat 5G de ‘echte oorzaak’ is van het coronavirus, met allerlei mogelijke varianten daarop. Afgelopen weekend zijn in Engeland een aantal zendmasten in brand gestoken (en recent waarschijnlijk ook in Nederland), zie dit bericht.
Het RIVM heeft op de website van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid zowel onder ‘nieuwsberichten’ als onder ‘5G en gezondheid’ nu expliciet aangegeven dat er is GEEN verband is tussen 5G en corona (COVID-19). Berichten hierover zijn onzin en berusten op bangmakerij. Zie ook dit bericht.

Maandag 6 april

Aanvragen NOW-regeling vanaf nu mogelijk. Het Kabinet heeft onlangs een economisch noodpakket aangekondigd om banen en inkomens te beschermen. Een van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden, de NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid). Bedrijven die hiervoor in aanmerking komen kunnen vanaf vandaag een aanvraag doen bij het UWV. Kijk hier voor meer informatie en een stappenplan van AWVN.

Woensdag 1 april

Onderzoek: 80% ICT-bedrijven ziet verlies inkomsten door afnemende vraag vanwege Corona. Uit een inventarisatie onder onze leden blijkt dat het Coronavirus tot nu toe geen gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van ICT-bedrijven. Wel ziet een ruime meerderheid van de bedrijven al verlies van inkomsten door een afnemende vraag bij klanten. Lees hier meer over de uitkomsten van het onderzoek.

ICT-sector organiseert gratis virtueel concert Jett Rebel. Een mooi initiatief vanuit de sector: een gratis online concert om Nederland een hart onder de riem te steken. Wij zijn erg trots de manier waarop iedereen vol creativiteit en behulpzaamheid in actie is gekomen om Corona te bestrijden en Nederland draaiend te houden. En in het bijzonder op de ICT-bedrijven die keihard hebben gewerkt om dat te ondersteunen. Daarom supporten we dit initiatief van harte. Zin in een digitale VrijMiBo met live-muziek? Haak vrijdag aan vanaf 16:45 via nationalevrijmibo.nl

Dinsdag 31 maart

NOW-regeling: meer duidelijkheid en gratis webinar voor leden. Vanochtend maakte minister Koolmees meer bekend over de NOW-regeling, waarmee bedrijven een tegemoetkoming kunnen krijgen in hun loonkosten. Voor leden van NLdigital is er morgen om 13u een gratis webinar van onze partner AWVN. Daarin leggen ze uit wat de regeling precies inhoudt en hoe je hem aanvraagt. NLdigital maakt zich nog steeds zorgen om de toepasbaarheid van de regeling voor snelgroeiende softwarebedrijven, zoals we vorige week in een brief aan de Tweede Kamer schreven.

Maandag 30 maart

Vier tips voor het aanbieden van gratis diensten. Diensten gratis ter beschikking stellen in deze tijd? Heel mooi, maar waar moet je op letten als je dat overweegt? Onze jurist Sylvia Huydecoper geeft je vier tips. Bekijk ze hier.

Vrijdag 27 maart

NCSC komt met adviezen om veilig thuis te werken. Nu Nederland massaal thuiswerkt nemen de zorgen toe over kwetsbaarheid van bedrijven voor cybercriminaliteit. Vanuit het bedrijfsleven zijn er diverse initiatieven om bedrijven te helpen met veilig thuiswerken. Het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) voegt daar het dossier Veilig Thuiswerken aan toe met tips en links naar veilige tools.

Is ICT een cruciale beroepsgroep of niet deel III. Inmiddels hebben we van het Ministerie van Economische Zaken vernomen dat de huidige lijsten voor cruciale beroepsgroepen en vitale processen  in principe gelden tot 6 april en deze vooralsnog alleen slaan op de toegang tot kinderopvang. Zo nodig zal dit beleid worden herzien. Daarbij worden de signalen uit de ICT-sector meegenomen.

Het uitgangspunt bij een eventueel nieuw beleid blijft dat toeleveranciers van vitale processen of cruciale beroepsgroepen voor cruciale werkzaamheden aanspraak kunnen maken op een vergelijkbare regeling als die geldt voor vitale aanbieders. Hieruit maken wij op dat ICT-leveranciers aan vitale processen en cruciale beroepsgroepen hun werk, ook in een eventuele lockdown, kunnen blijven doen.

Let op: Als jouw personeelsleden nu al problemen ondervinden met kinderopvang en je kunt als ICT-leverancier aantonen dat je van belang bent voor het vitale proces dan kan het Ministerie van Economische Zaken een verklaring afgeven voor noodopvang voor cruciale medewerkers. Als dit voor jou geldt laat het ons dan weten en we brengen je in contact met het Ministerie.

Woensdag 25 maart

Brief aan Tweede Kamer: zorg dat we door kunnen werken en help scale-ups. Morgen om 10:15 debatteert de Tweede Kamer over de Coronacrisis. NLdigital heeft de Kamerleden gevraagd om aandacht te besteden aan twee urgente zaken. Ten eerste de onduidelijkheid over de status van ICT-bedrijven. Zoals we in eerdere updates schreven staat ICT niet in de lijst met cruciale beroepen, terwijl veel leden wel onmisbare support en diensten leveren aan bijvoorbeeld nutsbedrijven, zorginstellingen, gemeenten en veiligheidsregio’s. We horen hier veel zorgen over van leden en vragen de Kamer om de definitie aan te passen zodat deze bedrijven onder alle omstandigheden door kunnen blijven werken. Daarnaast vestigen we de aandacht op de groep jonge, snelgroeiende softwarebedrijven die buiten de boot dreigen te vallen in de genomen steunmaatregelen. Lees de volledige brief hier.

Help ons jou helpen: vul de survey in over de impact van Corona op jouw bedrijf. We hebben de afgelopen twee weken met veel bedrijven gesproken over de impact van Corona op hun bedrijf. We hebben veel zorgen gehoord, maar ook veel prachtige initiatieven gezien die helpen Nederland draaiend te houden. Dit soort informatie is essentieel voor ons om te kijken waar we als vereniging kunnen helpen. En we kunnen nog veel meer doen. Laat ons dus weten wat de impact is van Corona op jouw bedrijf via deze survey. Het kan anoniem en duurt 5 á 10 minuten.

Dinsdag 24 maart

Is ICT een cruciale beroepsgroep of niet deel II? We zijn de afgelopen dagen regelmatig door leden gevraagd een toelichting te geven op de lijst van gepubliceerde ‘cruciale beroepsgroepen’. In die lijst worden ICT-bedrijven namelijk niet specifiek genoemd. Wel is er een lijst met ‘vitale processen’ waarin ICT/telecom wel wordt genoemd. Dit gaat om ongeveer honderd bedrijven die door de overheid zijn aangemerkt als ‘vitaal’. Op dit moment schakelen we met VNO-NCW en overheidsinstanties als de NCTV om snel meer helderheid te krijgen.

Het huidige onderscheid leidt in de praktijk tot zorgen bij leveranciers. Veel ICT-bedrijven leveren tenslotte diensten aan scholen, zorginstellingen, vervoersdiensten, logistieke partijen, etc. Daarmee zorgen ze voor cruciale connectiviteit en continuïteit nu steeds meer mensen thuis komen te zitten. De zorgen van onze leden zijn terecht. Als ICT-bedrijven geen diensten zoals service en implementatie kunnen leveren, vallen steeds meer processen stil. Een eenvoudige oplossing lijkt om de ICT-sector dan maar als vitaal aan te laten merken, maar hiervan is NLdigital geen voorstander. Die oplossing is een te complexe met grote gevolgen op de lange termijn. We benadrukken nogmaals dat bedrijven in vitale sectoren onder een ander wettelijk regime vallen dan ‘gewone bedrijven’ en dat de lijst van bedrijven daarom ook een beperkte lijst is. NLdigital is er dan ook geen voorstander van de lijst van vitale bedrijven nu op grote schaal uit te breiden.

Wel is het noodzakelijk op korte termijn duidelijkheid te hebben welke werkzaamheden bij ICT-bedrijven en hun eventuele onderaannemers doorgang kunnen vinden, ook in het geval van een eventuele lock-down. Om de Nederlandse maatschappij en economie draaiend te kunnen houden is het noodzakelijk dat de ICT-sector haar werk kan blijven doen. Samen met onze partners brengen we de zorgen van de ICT-sector over aan de overheid. We hebben er vertrouwen in dat er een passende oplossing wordt gevonden. Zodra we meer nieuws hebben informeren we onze leden.

Vrijdag 20 maart

ICT-opleiders direct geraakt door coronavirus. Opleiders in de ICT-sector zien hun inkomsten met gemiddeld 70% dalen door het afzeggen of uitstellen van trainingen. Dat blijkt uit een rondgang onder ons ICT-Leerplatform.

Donderdag 19 maart

Corona en het verwerken van medische gegevens onder de Avg. Wat zegt de Avg over het verwerken van medische gegevens? Wie mag welke informatie delen? Onze jurist Sylvia Huydecoper legt het uit.

Is ICT een cruciale beroepsgroep of niet? De Rijksoverheid heeft een lijst gepubliceerd met ‘cruciale beroepsgroepen’ die beroep kunnen doen op kinderopvang. Daarin worden ICT-bedrijven niet genoemd. Er is echter ook een lijst met vitale processen, waarin ICT/telecom wel wordt genoemd. Dit gaat om circa 100 bedrijven die door de overheid zijn aangemerkt als ‘vitaal’. Deze bedrijven zijn hiervan op de hoogte en zullen hun essentiële partners en leveranciers zelf hebben geïnformeerd. Kortom: de meeste ICT-bedrijven zullen niet tot deze groep behoren. De lijst met cruciale beroepen is echter niet allesomvattend. De overheid schrijft op dezelfde pagina dat mensen die een “onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen” voor één van de cruciale beroepen óók gebruik kunnen maken van de kinderopvang. Wij raden aan om met klanten en werknemers te overleggen of deze situatie van toepassing is.

ACM versoepelt concurrentieregels. De ACM zal vanwege de coronacrisis minder streng toezien op eerlijke concurrentieverhoudingen, dat meldt het FD. Branches krijgen zo meer ruimte om onderling afspraken over het beheersen van de crisis. Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital: “Super dat de ACM zich zo opstelt, dat geeft ons als collectief meer ruimte om de krachten te bundelen en te helpen waar mogelijk.”

Woensdag 18 maart

IT-bedrijven meest geholpen met versoepeling belastingregels. De overheid kondigde gister aan dat ondernemers eenvoudiger uitstel van belasting kunnen aanvragen. Dit heeft op kortere termijn het meeste effect voor getroffen IT-bedrijven, zegt onze partner SUBtracers in een analyse op Computable.

Gezamenlijk statement grote digitale bedrijven. Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter en YouTube komen naar buiten met een gezamenlijk statement over hoe ze samenwerken om het Coronovirus te bestrijden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 16 maart

Bedrijven helpen scholen met thuisonderwijs. Enkele van onze leden gaven aan dat ze hun expertise graag in willen zetten om scholen te helpen met het aanbieden van digitaal onderwijs. Onze partner FutureNL heeft een hulplijn gemaakt waar scholen en experts elkaar kunnen vinden. Ook bijdragen? Je kunt je hier aanmelden.

Vraag naar thuiswerkoplossingen stijgt. Sommige bedrijven zijn al helemaal ingericht op werken op afstand, anderen moeten nu noodgedwongen nog beginnen. Onze leden zien de vraag naar thuiswerkoplossingen stijgen, zo lieten we de NOS weten. Sommige bedrijven stellen daarom gratis diensten beschikbaar.

Donderdag 12 maart

Geen zorgen over capaciteit digitale infrastructuur. Nu Nederlanders massaal thuis gaan werken zijn er vragen over de capaciteit van de digitale infrastructuur. We hebben een rondje gemaakt langs enkele leden en kunnen bevestigen dat er geen reden is voor zorg. Het netwerk is prima in staat om het toenemende verkeer op te vangen.