27 maart 2020

Liveblog – Corona en de digitale sector

In dit liveblog posten we updates over de impact van het Coronavirus (COVID-19) op de digitale sector. We delen ook initiatieven vanuit de sector die helpen om met deze crisis om te gaan en antwoorden op veelgestelde vragen van bedrijven. We horen graag jouw ervaringen, vragen en ideeën over hoe we als collectief kunnen helpen. Deel het via communicatie@nldigital.nl of 0348-493630.

Algemene informatie over Corona:

  • Kijk hier voor de meest actuele informatie over het Coronavirus en je gezondheid
  • Kijk hier voor actuele informatie over maatregelen van de overheid
  • Voor ondernemers is er een speciaal Coronaloket van de KVK waar je terecht kunt met vragen

Vrijdag 27 maart

NCSC komt met adviezen om veilig thuis te werken. Nu Nederland massaal thuiswerkt nemen de zorgen toe over kwetsbaarheid van bedrijven voor cybercriminaliteit. Vanuit het bedrijfsleven zijn er diverse initiatieven om bedrijven te helpen met veilig thuiswerken. Het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) voegt daar het dossier Veilig Thuiswerken aan toe met tips en links naar veilige tools.

Is ICT een cruciale beroepsgroep of niet deel III. Inmiddels hebben we van het Ministerie van Economische Zaken vernomen dat de huidige lijsten voor cruciale beroepsgroepen en vitale processen  in principe gelden tot 6 april en deze vooralsnog alleen slaan op de toegang tot kinderopvang. Zo nodig zal dit beleid worden herzien. Daarbij worden de signalen uit de ICT-sector meegenomen.

Het uitgangspunt bij een eventueel nieuw beleid blijft dat toeleveranciers van vitale processen of cruciale beroepsgroepen voor cruciale werkzaamheden aanspraak kunnen maken op een vergelijkbare regeling als die geldt voor vitale aanbieders. Hieruit maken wij op dat ICT-leveranciers aan vitale processen en cruciale beroepsgroepen hun werk, ook in een eventuele lockdown, kunnen blijven doen.

Let op: Als jouw personeelsleden nu al problemen ondervinden met kinderopvang en je kunt als ICT-leverancier aantonen dat je van belang bent voor het vitale proces dan kan het Ministerie van Economische Zaken een verklaring afgeven voor noodopvang voor cruciale medewerkers. Als dit voor jou geldt laat het ons dan weten en we brengen je in contact met het Ministerie.

Woensdag 25 maart

Brief aan Tweede Kamer: zorg dat we door kunnen werken en help scale-ups. Morgen om 10:15 debatteert de Tweede Kamer over de Coronacrisis. NLdigital heeft de Kamerleden gevraagd om aandacht te besteden aan twee urgente zaken. Ten eerste de onduidelijkheid over de status van ICT-bedrijven. Zoals we in eerdere updates schreven staat ICT niet in de lijst met cruciale beroepen, terwijl veel leden wel onmisbare support en diensten leveren aan bijvoorbeeld nutsbedrijven, zorginstellingen, gemeenten en veiligheidsregio’s. We horen hier veel zorgen over van leden en vragen de Kamer om de definitie aan te passen zodat deze bedrijven onder alle omstandigheden door kunnen blijven werken. Daarnaast vestigen we de aandacht op de groep jonge, snelgroeiende softwarebedrijven die buiten de boot dreigen te vallen in de genomen steunmaatregelen. Lees de volledige brief hier.

Help ons jou helpen: vul de survey in over de impact van Corona op jouw bedrijf. We hebben de afgelopen twee weken met veel bedrijven gesproken over de impact van Corona op hun bedrijf. We hebben veel zorgen gehoord, maar ook veel prachtige initiatieven gezien die helpen Nederland draaiend te houden. Dit soort informatie is essentieel voor ons om te kijken waar we als vereniging kunnen helpen. En we kunnen nog veel meer doen. Laat ons dus weten wat de impact is van Corona op jouw bedrijf via deze survey. Het kan anoniem en duurt 5 á 10 minuten.

Dinsdag 24 maart

Is ICT een cruciale beroepsgroep of niet deel II? We zijn de afgelopen dagen regelmatig door leden gevraagd een toelichting te geven op de lijst van gepubliceerde ‘cruciale beroepsgroepen’. In die lijst worden ICT-bedrijven namelijk niet specifiek genoemd. Wel is er een lijst met ‘vitale processen’ waarin ICT/telecom wel wordt genoemd. Dit gaat om ongeveer honderd bedrijven die door de overheid zijn aangemerkt als ‘vitaal’. Op dit moment schakelen we met VNO-NCW en overheidsinstanties als de NCTV om snel meer helderheid te krijgen.

Het huidige onderscheid leidt in de praktijk tot zorgen bij leveranciers. Veel ICT-bedrijven leveren tenslotte diensten aan scholen, zorginstellingen, vervoersdiensten, logistieke partijen, etc. Daarmee zorgen ze voor cruciale connectiviteit en continuïteit nu steeds meer mensen thuis komen te zitten. De zorgen van onze leden zijn terecht. Als ICT-bedrijven geen diensten zoals service en implementatie kunnen leveren, vallen steeds meer processen stil. Een eenvoudige oplossing lijkt om de ICT-sector dan maar als vitaal aan te laten merken, maar hiervan is NLdigital geen voorstander. Die oplossing is een te complexe met grote gevolgen op de lange termijn. We benadrukken nogmaals dat bedrijven in vitale sectoren onder een ander wettelijk regime vallen dan ‘gewone bedrijven’ en dat de lijst van bedrijven daarom ook een beperkte lijst is. NLdigital is er dan ook geen voorstander van de lijst van vitale bedrijven nu op grote schaal uit te breiden.

Wel is het noodzakelijk op korte termijn duidelijkheid te hebben welke werkzaamheden bij ICT-bedrijven en hun eventuele onderaannemers doorgang kunnen vinden, ook in het geval van een eventuele lock-down. Om de Nederlandse maatschappij en economie draaiend te kunnen houden is het noodzakelijk dat de ICT-sector haar werk kan blijven doen. Samen met onze partners brengen we de zorgen van de ICT-sector over aan de overheid. We hebben er vertrouwen in dat er een passende oplossing wordt gevonden. Zodra we meer nieuws hebben informeren we onze leden.

Vrijdag 20 maart

ICT-opleiders direct geraakt door coronavirus. Opleiders in de ICT-sector zien hun inkomsten met gemiddeld 70% dalen door het afzeggen of uitstellen van trainingen. Dat blijkt uit een rondgang onder ons ICT-Leerplatform.

Donderdag 19 maart

Corona en het verwerken van medische gegevens onder de Avg. Wat zegt de Avg over het verwerken van medische gegevens? Wie mag welke informatie delen? Onze jurist Sylvia Huydecoper legt het uit.

Is ICT een cruciale beroepsgroep of niet? De Rijksoverheid heeft een lijst gepubliceerd met ‘cruciale beroepsgroepen’ die beroep kunnen doen op kinderopvang. Daarin worden ICT-bedrijven niet genoemd. Er is echter ook een lijst met vitale processen, waarin ICT/telecom wel wordt genoemd. Dit gaat om circa 100 bedrijven die door de overheid zijn aangemerkt als ‘vitaal’. Deze bedrijven zijn hiervan op de hoogte en zullen hun essentiële partners en leveranciers zelf hebben geïnformeerd. Kortom: de meeste ICT-bedrijven zullen niet tot deze groep behoren. De lijst met cruciale beroepen is echter niet allesomvattend. De overheid schrijft op dezelfde pagina dat mensen die een “onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen” voor één van de cruciale beroepen óók gebruik kunnen maken van de kinderopvang. Wij raden aan om met klanten en werknemers te overleggen of deze situatie van toepassing is.

ACM versoepelt concurrentieregels. De ACM zal vanwege de coronacrisis minder streng toezien op eerlijke concurrentieverhoudingen, dat meldt het FD. Branches krijgen zo meer ruimte om onderling afspraken over het beheersen van de crisis. Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital: “Super dat de ACM zich zo opstelt, dat geeft ons als collectief meer ruimte om de krachten te bundelen en te helpen waar mogelijk.”

Woensdag 18 maart

IT-bedrijven meest geholpen met versoepeling belastingregels. De overheid kondigde gister aan dat ondernemers eenvoudiger uitstel van belasting kunnen aanvragen. Dit heeft op kortere termijn het meeste effect voor getroffen IT-bedrijven, zegt onze partner SUBtracers in een analyse op Computable.

Gezamenlijk statement grote digitale bedrijven. Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter en YouTube komen naar buiten met een gezamenlijk statement over hoe ze samenwerken om het Coronovirus te bestrijden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 16 maart

Bedrijven helpen scholen met thuisonderwijs. Enkele van onze leden gaven aan dat ze hun expertise graag in willen zetten om scholen te helpen met het aanbieden van digitaal onderwijs. Onze partner FutureNL heeft een hulplijn gemaakt waar scholen en experts elkaar kunnen vinden. Ook bijdragen? Je kunt je hier aanmelden.

Vraag naar thuiswerkoplossingen stijgt. Sommige bedrijven zijn al helemaal ingericht op werken op afstand, anderen moeten nu noodgedwongen nog beginnen. Onze leden zien de vraag naar thuiswerkoplossingen stijgen, zo lieten we de NOS weten. Sommige bedrijven stellen daarom gratis diensten beschikbaar.

Donderdag 12 maart

Geen zorgen over capaciteit digitale infrastructuur. Nu Nederlanders massaal thuis gaan werken zijn er vragen over de capaciteit van de digitale infrastructuur. We hebben een rondje gemaakt langs enkele leden en kunnen bevestigen dat er geen reden is voor zorg. Het netwerk is prima in staat om het toenemende verkeer op te vangen.

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd