16 oktober 2015

Leden Nederland ICT spreken met Amerikaanse onderminister van handel

Safe Harbor

Een onderwerp dat bij veel ICT-bedrijven hoog op de agenda staat is het recente ongeldig verklaren van de Safe Harbor-regeling door het Europese Hof van Justitie. De uitspraak leidde tot veel onzekerheid voor bedrijven die actief zijn in zowel de VS als Europa. Andrews kon vertellen dat zijn ministerie al lang voor de uitspraak met de Europese Commissie in onderhandeling was over een Safe Harbor 2, waarin de belangrijkste bezwaren worden weggenomen. Hij hoopt dus snel met een oplossing te komen.

Digital Single Market
Daarnaast kwamen de Europese plannen voor een Digital Single Market ter sprake. Zowel de aanwezige bedrijven als de Amerikaanse overheid zijn zeer enthousiast over het voornemen om tot één gemeenschappelijke Europese digitale markt te komen.

TTIP
Tot slot werd TTIP, het beoogde handelsverdrag tussen Europa en de VS, besproken. Hoewel de voordelen van het verdrag voor aanwezigen erkend worden, liet men weten dat in de communicatie over de voordelen van het verdrag ook nadrukkelijk aandacht moet zijn voor het  MKB en burgers. De onderminister werd gevraagd dit onderdeel te maken van het lopende proces.

Meeting_Andrews2

V.l.n.r.: Jeannine Peek (Nederland ICT), Bruce Andrews (US Department of Commerce), Hans de Boer (VNO-NCW)