16 januari 2015

Leden Nederland ICT discussieren met minister over toekomst hoger onderwijs

ONDERWIJS

Centric, de Software Improvement Group en Koning & Hartman namen op woensdag 14 januari deel aan een themabijeenkomst over het hoger onderwijs met minister Bussemaker. De bijeenkomst is onderdeel van de HO-tour, waarin de minister samen met onderwijsvertegenwoordigers, studenten en bedrijven in gesprek gaat over de toekomst van het hoger onderwijs. De opbrengsten van de HO-tour dienen als input voor de Strategische Agenda hoger onderwijs die in de zomer van 2015 verschijnt.

De themabijeenkomst was opgezet in samenwerking met VNO-NCW MKB Nederland en richtte zich volledig op de samenwerking tussen het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. In verschillende gespreksronden werd er gediscussieerd over de aansluiting op de arbeidsmarkt, kennis- en informatiebehoefte van het MKB en een leven lang leren.

Rob van Os, directeur HRM van Koning & Hartman was blij met de goede vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven. “Ondanks uiteenlopende meningen was de teneur van de gesprekken dat er behoefte is aan meer regionale samenwerking vanuit individuele initiatieven.” Koning & Hartman geeft wat dat betreft het goede voorbeeld door in de regio Delft mee te werken aan het opzetten van het HighTechCentre Delft – een samenwerkingsverband tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.

“Er valt nog veel te bereiken in de relatie tussen scholen en bedrijven.” zegt ook Leen Blom, manager Research & Development bij Centric. “Er  is al wel contact, maar het ontbreekt vaak aan continuïteit van de relaties.” Opvallend genoeg is dat iets dat zowel door hemzelf als een vertegenwoordiger vanuit het onderwijs werd geconstateerd. De bijeenkomst leverde hem in ieder geval nieuwe contacten op met de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam, waarmee hij heeft afgesproken om te praten over verdere samenwerking.

Tobias Kuipers, CTO van de Software Improvement Group, ziet een concrete mogelijkheid tot betere aansluiting tussen praktijk en onderwijs, die door alle deelnemers werd gesteund: laat docenten een langere periode meedraaien in de praktijk. “Het zou goed zijn als docenten de ruimte krijgen, zowel qua tijd als financieel, om een paar maanden mee te lopen bij bedrijven, zodat ze zelf kunnen zien wat voor problemen er zijn in de wereld.” laat hij weten. “De minister gaf aan een extra 620 miljoen te kunnen investeren in het hoger onderwijs, dit lijkt me dan een zeer geschikte bestemming daarvoor.”

Alle drie de leden waren enthousiast over de motivatie van de deelnemers en de inhoud van de gesprekken, ook al was het vanwege het grote aantal aanwezigen niet mogelijk echt de diepte in te gaan. Ook de rol van minister Bussemaker werd als positief gezien: ze nam goed de tijd om aan te schuiven en mee te praten. Nederland ICT hoopt dat de input van de deelnemers straks terug te vinden is in nieuw beleid.