4 juli 2012

Ketenefficiency en Routekaart ICT 2030 (verslag MJA-bedrijvendag)

DUURZAAMHEID

Vergroening en leasing

Na het welkomstwoord van Bernd Taselaar namens ICT~Office gaf Dick Bakker (commercieel directeur leasemaatschappij ARVAL) een inleidende presentatie over de laatste ontwikkelingen op het gebied van leasing. Hierbij ging hij in op onder meer de vergroening van leasewagenparken en verwachtingen met betrekking tot elektrisch vervoer.

Status Energie Efficiency Plannen (EEP)

Vanuit AgentschapNL presenteerde Hans van der Knaap de resultaten van de MJA-deelnemers in 2011. Op het gebied van procesefficiency, maar zeker ook op het gebied van duurzame energie zijn er goede resultaten geboekt door de MJA-deelnemers in de ICT-sector.

Rens Kolkhuis Tanke, die vanuit Arcadis bedrijven begeleidt bij het opzetten van de Energie Efficientie Plannen (EEP) voor de periode 2013-2016, informeerde iedereen over de huidige status van dit onderwerp. Daarbij gaf hij praktische informatie met betrekking tot het indienen van het EEP voor 1 oktober 2012. Ook ging hij in op specifieke voorbeelden van ketenmaatregelen in de ICT-sector.

Vervolg Routekaart ICT 2030

20 juni jl. werd de Routekaart ICT 2030 door Sylvia Roelofs (ICT~Office) aangeboden aan Mark Dierikx (DG ETM van het ministerie van EL&I). Jeroen van der Tang (programmamanager Duurzaamheid ICT~Office) gaf een overzicht van de acties die voortkomen uit de Routekaart. Er werd gesproken over de komende stappen waarbij een goede onderlinge afstemming en de aansluiting met lopende initiatieven noodzakelijk zijn. Dirk van Roode (manager Public Affairs ICT~Office) ging dieper in op de relatie met het topsectorenbeleid van de overheid.

De Routekaart ICT 2030 kunt u hier bekijken.