15 maart 2016

Kamer akkoord met meer aandacht voor digitale geletterdheid in onderwijs

ONDERWIJS

Nederland ICT onderstreept het belang van deze inhoudelijke aanpassing van het curriculum die van groot belang is voor de ontwikkeling van de digitale economie. Diverse partijen onderstreepten het belang van digitale geletterdheid in het onderwijs. De VVD had waardering voor het werk van de commissie en sprak over “een juiste balans tussen nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs, zoals digitale geletterdheid en aandacht voor vakoverstijgende vaardigheden, en het vaste uitgangspunt van een vast kerncurriculum.” Het CDA wil niet naar een vast opgelegd staatscurriculum, maar staat achter het belang van digitale geletterdheid in een kerncurriculum.

Ook de opleidingen van docenten kwamen aan de orde. De PvdA hield een pleidooi voor nascholing van docenten op het gebied van ICT. In dit kader werd een PvdA-motie aangenomen waarin de regering onder andere wordt verzocht om het gebruik van ICT door docenten te bevorderen en de lerarenopleidingen aan te passen.

Nederland ICT kijkt uit naar de implementatie van dit advies en is er van overtuigd dat dit leidt tot een noodzakelijke versterking van de digitale vaardigheden van nieuwe generaties leerlingen en docenten.