1 november 2013

Kabinet neemt maatregelen om investeringen MKB te stimuleren

Ondernemers mochten vanaf 1 juli al de helft van hun bedrijfsinvesteringen versneld afschrijven. Met deze impuls met een totale waarde van € 400 miljoen wil het kabinet investeren extra aantrekkelijk maken.

Pakket van maatregelen

Het pakket MKB-financiering bestaat naast dit belastinginstrument uit een aantal maatregelen, zoals:

  • De microfinancieringsorganisatie Qredits krijgt een eenmalige impuls van € 30 miljoen. Daarnaast zullen ook banken en verzekeraars € 30 miljoen bijdragen
  • De regeling Borgstelling MKB Kredieten wordt verruimd. Het borgstellingpercentage voor bestaande bedrijven wordt verhoogd van 45 procent naar 67,5 procent, met een maximum van € 200.000. Het maximumbedrag waarvoor de overheid borg staat wordt verhoogd naar € 1,5 miljoen
  • De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) wordt verhoogd van € 25 miljoen naar € 75 miljoen. Als pilot wordt de GO ook opengesteld voor niet-banken
  • Het kredietpercentage dat de overheid verstrekt bij het Innovatiekrediet wordt verhoogd van 35 procent naar 45 procent. MKB-bedrijven die met een kennisinstelling samenwerken, kunnen zelfs tot 50 procent gefinancierd krijgen
  • Er komt in 2013 € 5 miljoen beschikbaar voor de ondersteuning van alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding

Meer informatie

Het totale pakket aan maatregelen staat beschreven in de Kamerbrief van minister Kamp. Meer informatie over subsidies en regelingen vindt u op de website van Agentschap NL. Vragen over accountancy, belastingen en corporate finance kunt u stellen aan de Helpdesk Financieel van Nederland ICT. Voor lidbedrijven is de eerste vier uur eerstelijns dienstverlening gratis.