28 juni 2018

Kabinet mist urgentie als het gaat om digitalisering

POLITIEK

Nederland doet in de praktijk niet genoeg aan digitalisering en blijft daardoor achter bij andere landen. Ook moet het kabinet echt samenwerken met de private sector om de digitalisering van de economie te versnellen. Dat staat in een brief die Nederland ICT, VNO-NCW, MKB-Nederland en FME dinsdag stuurden naar onder meer staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer. Zij lanceerde namens het kabinet de digitaliseringsstrategie om van Nederland dé digitale koploper van Europa te maken. Afgelopen dinsdag werd de strategie in een stakeholdersessie besproken. Namens Nederland ICT was Lotte de Bruijn aanwezig. 

VS en China

De ondernemingsorganisaties zijn verheugd dat de ‘vergeten paragraaf’ digitalisering uit het regeerakkoord eindelijk invulling krijgt. Maar ze missen de urgentie als het gaat om maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, zorg en mobiliteit, waar digitale technologie voor nieuwe oplossingen kan zorgen. Ook is er te weinig oog voor de opkomst van grote internetplatforms uit de Verenigde Staten en China.

‘Het is nodig dat Nederland slim opereert en uiteindelijk niet alleen toeleverancier wordt van deze landen,’ aldus de brievenschrijvers.

Kunstmatige intelligentie

Andere landen maken wel die versnelling met digitalisering. Zo investeert Frankrijk met 1,5 miljard euro in de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Landen als Zwitserland, Ierland en India veilen binnenkort de 3,5 GHz frequentie – drager van het supersnelle mobiele netwerk 5G. In het Verenigd Koninkrijk leren basisschoolkinderen al programmeren; in Nederland gebeurt dat pas in 2021. Ook komt samenwerking tussen kabinet en de private sector nog onvoldoende op gang, vinden de ondernemingsorganisaties.

Opvullen lacunes

Nederland ICT, VNO-NCW, MKB-Nederland en FME willen dat bedrijven en overheid samen een concreet plan opstellen, met concrete projecten en middelen, om snelle digitalisering van de grond te krijgen. Verder moet het mkb slimme technologie – denk aan robots, big data analyse – beter inzetten. Dit kan door de beproefde Smart Industry-aanpak ook in te zetten op andere plekken binnen het mkb. ‘Pas dan kunnen we echte slagen gaan maken naar de toekomst’, aldus de werkgevers.