19 december 2019

Jouw digitale toepassing als voorbeeld voor de overheid

COMMISSIE DIGITALE OVERHEID

Hoe kunnen we als samenleving optimaal profiteren van digitalisering? Dat is de hoofdvraag van de conferentie Nederland Digitaal, die het Kabinet dit jaar voor de tweede keer organiseert. Een week lang, van 16 tot 19 maart 2020, wordt in samenwerking met het bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke organisaties gezocht naar antwoorden en inspirerende voorbeelden. Wij roepen de digitale sector op hun mooie voorbeelden aan te dragen.

De Conferentie Nederland Digitaal 2020 is een vierdaags evenement dat bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. maandag: Digitaal Talent Dag, met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in een coördinerende rol
 2. dinsdag en woensdag: ICT.OPEN, de internationale wetenschapsconferentie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 3. donderdag: Nederland Digitaal Dag, verzorgd door:
  • ministerie van EZK
  • ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
  • ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

De successen uit 2019

Wij ondersteunen de ambitie van de conferentie van harte. Daarom zitten wij in de stuurgroep van deze conferentie en gaan we actief aan de slag om bij te dragen aan het programma van de conferentie in 2020. Wij zien de conferentie namelijk als een mooi podium om de maatschappelijke en economische impact van digitalisering onder de aandacht te brengen.

In 2019 hebben we samen met onze leden onze Ethische Gedragscode AI gepresenteerd, het Handvest 5G gelanceerd en samen met OCW een digitaliseringsagenda voor het Onderwijs gepresenteerd. Al deze presentaties hebben ertoe geleid dat de onderwerpen (nog meer) op de agenda van de overheid kwamen te staan.

Ook in 2020 laten we graag mooie voorbeelden uit de digitale sector zien. Daarvoor hebben we jullie hulp nodig.

Doe je mee?

Ook dit jaar zijn er weer volop mogelijkheden om als bedrijf of als bezoeker deel te nemen aan de conferentie. Om je mooie toepassing te laten zien, om te werken aan je netwerk of om op de hoogte te komen van de laatste stand van zaken op het gebied van ICT-wetenschap.

 • Voor de Digitaal Talent Dag op maandag 16 maart is de organisatie op zoek naar goede voorbeelden van innovatieve samenwerking, talentontwikkeling en het vasthouden van digitaal talent. Voorbeelden worden gepresenteerd in een interactieve deelsessie of met een demonstratie op de innovatiemarkt.
 • Voor de Nederland Digitaal Dag op donderdag 19 maart zoeken we inspirerende sprekers en debatten op het snijvlak van beleid, politiek en digitalisering.

Meld je aan!

Wil je meedoen? Dan kun je je aanmelden via de website van Nederland Digitaal. Indienen van voorstellen kan tot en met dinsdag 7 januari 2020 tot 12.00 uur ’s middags. Daarna zal de organisatie alle inzendingen beoordelen en het programma vaststellen.

Heb je nog vragen?  Neem contact op met René Corbijn, die namens NLdigital in de stuurgroep van Nederland Digitaal plaatsneemt.

 

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd