14 mei 2012

Is uw bedrijf al klaar voor SEPA en het gebruik van IBAN?

Bedrijven nog onvoldoende bewust van impact SEPA en IBAN

In dit kader heeft De Nederlandsche Bank (DNB) op 9 mei jl. het startschot gegeven voor de campagne ‘Over op IBAN’. De campagne moet consumenten, maar met name bedrijven ervan bewust maken dat ze zich goed moeten voorbereiden op de overgang naar SEPA en tijdig in actie moeten komen om klaar te zijn op 1 februari 2014. Hans Biesheuvel (voorzitter MKB-Nederland): “Wij adviseren bedrijven om voor de zomer een inventarisatie en een plan van aanpak te maken. Alleen dan kunnen ondernemers de veranderingen die de komst van IBAN en SEPA meebrengen voor hun organisatie tijdig doorvoeren.”

Uit onderzoek van DNB blijkt namelijk dat Nederlandse bedrijven nog niet goed genoeg op de hoogte zijn van de overgang naar SEPA. En dat terwijl SEPA geldt voor alle bedrijven binnen de Europese Unie. Vooral voor bedrijven die softwarepakketten op het gebied van boekhouding, financiële administratie en inkoopsystemen ontwikkelen en in de markt zetten, is de overgang naar SEPA een belangrijke ontwikkeling. Hun pakketten moeten ruim voor 1 februari 2014 klaar zijn voor de nieuwe situatie.

Rol van ICT~Office

Om de migratie naar SEPA goed te begeleiden en mogelijke knelpunten aan te kunnen pakken, is het Nationaal Forum SEPA-migratie (NFS) opgericht. Hierin zijn alle stakeholders uit de girale betaalketen vertegenwoordigd: consumenten, bedrijven, banken, softwareleveranciers, overheden en organisaties die de SEPA-migratie van gebruikers kunnen ondersteunen.

ICT~Office ondersteunt haar leden in de migratie naar SEPA op de volgende manieren:

  • deelname aan het NFS om de belangen van onze leden te vertegenwoordigen en problemen bij de aanpassing van software voor het voetlicht te brengen
  • organiseren van voorlichtingssessies in samenwerking met het programmabureau SEPA van DNB. Op verzoek van onze leden kunnen er ook sessies over specifieke SEPA-onderdelen worden georganiseerd
  • speciaal e-mailadres voor leden die vragen hebben over SEPA of kennis/ervaringen willen delen: sepa@ictoffice.nl.