6 juni 2014

Inwerkingtreding flexmaatregelen WWZ uitgesteld

De plenaire behandeling van het voorstel voor de Wet Werk en Zekerheid door de Eerste Kamer heeft plaatsgevonden op 3 juni. Minister Asscher heeft hierbij de Eerste Kamer toegezegd dat de inwerkingtreding van de flexmaatregelen, waaronder de aanzegtermijn, opgeschoven wordt van 1 juli 2014 naar 1 januari 2015. Dit geeft werkgevers meer tijd om zich op de wijzigingen voor te bereiden. De overige ingangsdata blijven ongewijzigd.

De Eerste Kamer besloot de stemming over het wetsvoorstel plaats te laten vinden op 10 juni aanstaande. Dan wordt ook gestemd over de tijdens het debat op 3 juni ingediende motie-Backer (D66) c.s. over het monitoren van de werking van de wet.

Op de website van AWVN kunt u het originele bericht lezen.