20 september 2016

Investeer deel extra veiligheidsbudget in digitale weerbaarheid MKB

CYBERSECURITY

Directeur Lotte de Bruijn: “Gebrekkige digitale beveiliging bij MBK-bedrijven is de zwakke plek in onze nationale cybersecurity. Dat het kabinet niet extra investeert in de verbetering hiervan, is een grote inschattingsfout.”

Digital Trust Center

Om cybersecurity binnen het MKB te verbeteren stelt Nederland ICT onder andere voor om een Digital Trust Center op te richten. Deze organisatie moet een aanspreekpunt worden voor MKB-bedrijven en concrete adviezen geven op het gebied van cybersecurity en privacy. Voor de komende kabinetsperiode zou daar een bedrag van in totaal €10 miljoen euro voor gereserveerd moeten worden.

“Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft laten zien dat deze aanpak werkt.” zegt Lotte de Bruijn. “Maar het NCSC richt zich slechts op vitale sectoren en de overheid. Het Digital Trust Center is daarom een welkome aanvulling.”

10 miljard schade

Het recent verschenen Cyber Security Beeld Nederland bevestigt dat het MKB zeer kwetsbaar is voor cybercrime en digitale spionage. Adviesbureau Deloitte heeft uitgerekend dat de kosten voor cybercrime in Nederland jaarlijks 10 miljard bedragen. Volgens Nederland ICT zou een Digital Trust Center zichzelf op termijn terug kunnen verdienen.