22 oktober 2019

Inventarisatie: Wel of niet samenwerken met het beroepsonderwijs?

ONDERWIJS

Samenwerken met het beroepsonderwijs loont! Niet alleen voor grote bedrijven, maar zeker ook voor het mkb. We werken daarom aan het versterken van de samenwerking tussen ICT-bedrijven en het mbo en hbo. Hierdoor verbetert de kwaliteit van het onderwijs, en daarmee de in- en uitstroom van goede ICT’ers: jouw werknemers van de toekomst.

Wat zijn jouw ervaringen?

Veel bedrijven bedrijven, zeker kleinere, hebben behoefte aan inzicht hoe ze (intensiever) kunnen samenwerken met het beroepsonderwijs. Werkt jouw organisatie al samen met het beroepsonderwijs? Of nog helemaal niet? In beide gevallen zijn we erg benieuwd naar jouw ervaringen, mening en behoeftes.

Daarom hebben we een korte enquête opgesteld. Zou je deze voor ons willen invullen? De informatie uit deze inventarisatie gebruiken we om een handboek te maken met gouden tips en inspirerende praktijkvoorbeelden om de samenwerking met het beroepsonderwijs nog succesvoller te maken.

Het invullen kost ongeveer 5 minuten en de antwoorden zijn vertrouwelijk. Begin 2020 publiceren we de resultaten van de inventarisatie.

Mogen we op jouw medewerking rekenen? Alvast heel hartelijk dank voor je tijd en input!