28 januari 2016

Interview Lotte de Bruijn: ‘Zorg om het onderwijs en een pleidooi voor open dialoog’

ONDERWIJS

Dankzij IT zien we volgens De Bruijn een heel ander soort bedrijven ontstaan. “We zien dat bestaande bedrijven de diensten op een compleet andere manier gaan aanbieden en er ontstaan andere vormen van samenwerking. De impact is groot, daarom hoort de term disruptive hier ook bij”, legt De Bruijn uit.

Bestaande bedrijven gaan op een andere manier naar IT kijken, IT krijgt ook echt een andere rol in het bedrijf. Gaan we daardoor bijvoorbeeld zien dat een bank die zich verdiept in Bitcoins, ook lid wordt van Nederland ICT?
De Bruijn: “Waar wij voor staan is het bijeenbrengen van bedrijven van verschillende omvang, uit meerdere ketens, die een gelijk doel voor ogen hebben. Wat betreft het voorbeeld: wij volgen de ontwikkelingen rond Bitcoins, maar het is nog niet zo dat banken zich daarom bij ons aansluiten.”

Arbeidsmarkt
Een andere ontwikkeling die Nederland ICT nauwlettend volgt is de arbeidsmarkt. Het voorjaar van 2016 publiceert men er ook weer een rapport over. De Bruijn maakt duidelijk dat de arbeidsmarkt en het onderwijs gerelateerd maar ook verschillend zijn. “Als ik naar de arbeidsmarkt in de IT-sector kijk dan valt mij de mismatch op. In tegenstelling tot wat kranten schrijven kunnen we niet spreken van een generiek tekort aan mensen, maar is er een mismatch tussen vraag en aanbod, hetgeen leidt tot specifieke tekorten in bepaalde functies. Daarvoor zijn meerdere redenen. Er is een groep werkloze ICT’ers die moeilijk aan de slag komt, omdat ze niet de gevraagde vaardigheden hebben. De markt schreeuwt om developers, maar er is nauwelijks vraag naar traditioneel systeembeheer. Werkgevers en werknemers hebben er gezamenlijk belang bij ervoor te zorgen dat kennis en vaardigheden up-to-date blijven. Er is met name vraag naar developers die nieuwe programmeertalen beheersen. In een sector die zich nog steeds ontwikkelt is permanente educatie echt nodig.”

Onderwijs en IT
Over onderwijs is De Bruijn kritisch, ze mist de aandacht voor IT. Als voorbeeld haalt ze het onderwijs in het Verenigd Koninkrijk aan, waar coding onderdeel van het curriculum is. De Bruijn pleit ervoor dat ook in Nederland te doen. “Als we dat niet snel doen worden we rechts en links ingehaald. Hoe kunnen we dan de ambitie waarmaken te behoren tot de beste digitale economieën ter wereld?” Nederland ICT zal daarom ook komend jaar de invloed blijven aanwenden om de noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd te krijgen.

Was er afgelopen jaar ook iets waar jullie geen invloed op hadden?
De Bruijn denkt kort na: “Het woord sjoemelsoftware zit me dwars. Software, en daarmee automatisch heel wat bedrijven, krijgt een negatief imago. Software kan niet sjoemelen, het zijn mensen die dat doen.”

Nederland is in 2016 voor zes maanden voorzitter van de EU raad. Heeft De Bruijn tips voor Den Haag en de regeringsleiders? Ze pleit voor regelgeving die internationaal aansluit, dat regels toekomstbestendig en daarmee techniekonafhankelijk zijn. “Juist in onze sector is er grote behoefte aan (publiek/private) dialoog. Laten we open en transparant met elkaar het gesprek aan gaan, bijvoorbeeld over thema’s als veiligheid en vertrouwen. Daar ligt heel duidelijk een gezamenlijk belang en zijn we van elkaar afhankelijk”.

Dit interview verscheen in januari 2016 in ChannelConnect.