23 juni 2016

Interview Jeroen Versteeg: “Maak ‘computational thinking’ onderdeel van eindexamen”

ONDERWIJS

Veel ICT’ers zitten zonder werk. Toch dreigt er al jarenlang een groot tekort aan ICT’ers. ICT-bedrijven kampen met moeilijk vervulbare vacatures. Met name developers zijn nauwelijks te vinden. Werkgevers moeten concurreren om de beste mensen binnen te halen. En dat terwijl er meer vraag is dan aanbod. Jeroen Versteeg, portefeuillehouder Onderwijs en Arbeidsmarkt in het bestuur van Nederland ICT, ziet meer aandacht voor ICT in het onderwijs als oplossing: “De norm moet zijn dat informaticaonderwijs fantastisch is.” Onlangs verscheen er een interview met hem in Automatisering Gids. 

“Het belang van goede kennis en goede ICT-vaardigheden is cruciaal voor de economie en de welvaart,” zegt Versteeg. “We moeten wegblijven van het doemscenario dat alle banen gaan verdwijnen door IT en computers en robots. Je moet er wel zelf voor zorgen dat je de kennis hebt als land.”

Hij pleit daarom onder andere voor meer programmeer en technische ICT-vaardigheden in het voortgezet onderwijs: “Computational thinking moet opgenomen worden in de eisen van het Centraal Schriftelijk Examen”.

Dit is echter slechts een onderdeel van de oplossing voor een breder probleem want: “Nederland moet kunnen anticiperen. Het is moeilijk te voorspellen wat de dominante ontwikkelingen zullen zijn op technisch gebied. Een tien of vijftien jarenplan kun je hiervoor niet maken. Het is daarom belangrijk dat je flexibel bent als samenleving als je niet weet wat de toekomst precies brengt.”

Toch zijn er wel een aantal uitgangspunten waar we ons aan kunnen vasthouden: “Zorg voor technische basis-skills en kennis van specifieke business-sectoren. Het moet niet te specifiek maar zeker ook niet te generiek.”

Nederland ICT blijft zich daarom inzetten voor de belangen van ICT-bedrijven en de digitale economie in het algemeen: “Wij staan voor de belangen van de sector en ook voor het belang van ICT in de samenleving en de economie – voor de digitale economie. Nederlandse bedrijven hebben baat bij een sterke ICT-sector. Dat geeft een goede wisselwerking.” Aldus Versteeg.

Het interview met Jeroen Versteeg is verschenen in Automatisering Gids van 10 juni. Bekijk hier het volledige interview