8 augustus 2016

Internationale groeiambities? Waar te beginnen.

De softwaresector in Nederland is al jaren zeer succesvol. Maar wil je als softwarebedrijf blijven groeien dan is Nederland al snel te klein. Een sprong naar het buitenland is dan een logische overweging, maar waar te beginnen? Daarom hebben we, voor iedereen die deze zomer niet alleen in het kader van vakantie aan het buitenland denkt, een beknopt overzicht gemaakt van overheidsdiensten, die voor alle ondernemers met internationale ambities toegankelijk zijn.

Uit onderzoek van Dialogic blijkt dat de softwarebedrijven in Nederland samen goed zijn voor een omzet van 23,5 miljard en een toegevoegde waarde van 16,7 miljard. De sector is sterk in beweging en door de invloed van technologische ontwikkelingen, de Cloud, en Software als dienst (SaaS) ontstaat er steeds meer een internationale markt voor software. Groeikansen dus, maar hoe vind je de juiste afzetmarkt in het buitenland?

Natuurlijk zijn er veel adviesbureaus op dit vlak, maar vaak wordt vergeten dat ook de overheid een groot aantal (vaak gratis) diensten aanbiedt om ondernemers op weg te helpen in het buitenland.

Veel ondernemers zijn nog onbekend met de hulp die de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, biedt. De website van de RVO is het startpunt voor ondernemers met een internationale ambitie. Op de site is onder andere zeer gedetailleerde handelsinformatie te vinden over bijna elk land ter wereld. Van elk land is beschreven wat de specifieke handelswetgeving is, wat de belangrijkste economische sectoren zijn, wat de handelscijfers zijn en bijvoorbeeld welke subsidie mogelijkheden er zijn. Erg nuttig als startpunt voor een eerste oriëntatie op mogelijk nieuwe afzetmarkten.

Ook heeft de website een overzicht van alle subsidiemogelijkheden en regelingen die als (startende) internationale ondernemer van belang zijn. Misschien kun je wel gebruik maken van de regeling Starters International Business (SIB). Met deze regeling helpt het ministerie van Buitenlandse Zaken bedrijven die de stap willen maken naar buitenlandse markten door hen vouchers te geven voor coaching, toegang tot handelsmissies en het inhuren van deskundigen.

Daarnaast geeft de website een overzicht van alle handelsmissies en evenementen die door de overheid worden georganiseerd. Tijdens dergelijke evenementen of reizen kunnen Nederlandse bedrijven, vaak onder leiding van een minister of staatssecretaris, kennis maken met potentiële handelspartners in het buitenland. Eind september vindt een economische missie naar Zuid-Korea plaats met minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Van Dam. De missie richt zich onder andere op creatieve industrie en de kansen die er zijn in Zuid-Korea op het gebied van Big Data.

Recent heeft de RVO ook een app voor ‘ondernemers met grensverleggende ambities’ gelanceerd, met daarin veel informatie en marktrapporten over alle landen in de wereld. Verder ook de mogelijkheid tot direct contact met ambassades en internationale netwerken, do’s en don’ts en, uiteraard, een currency converter.

Naast de hulp die er vanuit Nederland wordt geboden kan ook het uitgebreide buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO’s), Innovatie Attachés (IA) en landbouwraden worden ingezet. Op tal van ambassades en consulaten zijn medewerkers actief die ondernemers met internationale ambities op weg kunnen helpen door hen te koppelen aan handelspartners, gesprekken te organiseren, vragen te beantwoorden en trends te duiden. Zo volgt het Innovatie Attachés vanuit de vestigingen in Boston, San Francisco en Washington innovatie in de VS.

Een goed voorbeeld van deze dienstverlenging is het BREXIT-loket, ingericht door de Nederlandse Ambassade in Londen. Op deze website vind je het laatste nieuws, veel gestelde vragen en de contactgegevens van de economische afdeling van de ambassade. Mocht je als ondernemer specifieke vragen hebben dan kun je altijd vrijblijvend contact opnemen met de ambassade.

Nederland ICT zal komende tijd met het ministerie van Economische Zaken verkennen of er meer aandacht nodig is voor de exportbevordering van de Nederlandse software (en ICT) sector. Mocht je als lidbedrijf interesse hebben om hierover mee te denken dan kun je je melden bij René Corbijn, beleidsadviseur van Nederland ICT.

Tenslotte wijzen we je graag op de workshop ‘Doing business in de US’, georganiseerd door onze juridisch adviseurs. Tijdens deze workshop komen vragen aan de orde als: Waar krijg je als ondernemer mee te maken? Wat zijn veel voorkomende valkuilen? Wat voor een risico loopt mijn Nederlandse onderneming als er iets mis gaat met een opdracht of bij een klant in de V.S.? Aanmelden voor deze workshop kan via mijn.nederlandict.