11 april 2014

Inspirerende sectorbijeenkomst over arbeidsmarkt bij SER

ARBEIDSMARKT

De aanwezigen in de Raadszaal van de SER bogen zich tijdens de sectorbijeenkomst over de volgende kwesties:

  • Hoe komen we tot een goed werkende arbeidsmarkt voor iedereen waarbij mensen duurzaam aan het werk blijven?
  • Hoe zorgen we ervoor dat mensen soepel van werk naar ander werk overgaan?
  • Hoe zorgen we ervoor dat mensen zo snel mogelijk vanuit een uitkering weer aan het werk gaan?

Door de diversiteit van de aanwezigen, van HR-directeuren en de zelfstandige ICT professionals tot werkzoekenden, kwam een rijke dialoog tot stand. Onderwerpen als het belang van goed onderwijs, vastleggen van competenties, gedeelde verantwoordelijkheid, minder vast en minder flex, passeerden de revue. Iedere gast aan tafel kon zijn verhaal kwijt.

Alle suggesties werden opgetekend en SER-voorzitter Draijer beloofde dat ze als inspiratie zouden dienen tijdens de commissie-besprekingen over het advies aan het kabinet. “Ik ben zeer onder de indruk van de intensiteit en de rijkheid van ideeën.”

De SER bereidt momenteel een advies voor aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur en de Werkloosheidswet. De input die bij deze middag is geleverd wordt meegenomen in het advies aan het Ministerie.