11 september 2013

Inspectie controleert webwinkels op ‘oud-voor-nieuw-regeling’

DUURZAAMHEID

Naast internetwinkels, zijn ook diverse producenten met een online-shop gecontroleerd op de naleving van de regels voor de verwijdering van elektronische en elektrische apparatuur (BEAA/REAA).

Oud voor Nieuw regeling
Voor het eerst heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport gericht gecontroleerd op de naleving  van zogenaamde ‘oud-voor-nieuw-regeling’ in het online kanaal. Klanten moeten de mogelijkheid hebben om bij de aanschaf van een nieuw elektrisch apparaat een oud vergelijkbaar apparaat weer in te leveren. Het ingenomen apparaat moet vervolgens worden aangeboden voor recycling. Webwinkels blijken niet altijd op de hoogte van deze verplichting, die evenzeer geldt voor het klassieke retail kanaal als voor online verkopen.

De inspectie meldt nu dat de grootste pakketdienst de ‘oud-voor-nieuw’-dienst inmiddels aanbiedt en ook Wecylce heeft met de grotere vervoerders afspraken gemaakt voor de inzameling van retour gekomen apparaten. Komende maanden zal de ILT hercontroles uitvoeren. Dit is een van de actuele onderwerpen die op de agenda staat van de Milieubeleidsgroep van ICT Milieu. Besproken wordt op welke wijze deze verplichting kostenefficiënt kan worden georganiseerd door de deelnemers.

Mededelingsplicht
Een producent of importeur van elektrische apparatuur is tevens verplicht bij het ministerie van I&M aan te geven hoe de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor de verwijdering van elektronisch afval invulling wordt gegeven. Enkele bedrijven bleken bij controle niet te voldoen aan deze mededelingsplicht. Deelnemers aan het inzamelsysteem van ICT Milieu voldoen automatisch aan deze wettelijke verplichting, doordat namens hen een collectieve mededeling wordt gedaan. ICT Milieu is het samenwerkingsverband van de ICT-sector, waarin producenten en importeurs van ICT apparatuur deelnemen. Recent meldde ICT Milieu in de ICT~Milieumonitor een inzamelresultaat van 31 miljoen kilo ICT-afval over 2012.