16 augustus 2016

Inschrijftermijn ICT Milieu Award verlengd

AVOND VAN DE DIGITALE ECONOMIE, ICT MILIEU, DUURZAAMHEID

Het staat iedereen vrij om een interessant initiatief te kandideren. Dat kan een eigen oplossing zijn of een project van anderen. Een inzending komt in aanmerking voor de ICT Milieu Award 2016 wanneer deze aan één of meerdere van onderstaande criteria voldoet.

De ICT-toepassing:

  • verbruikt minder energie bij productie en tijdens gebruik dan vergelijkbare andere toepassingen
  • draagt bij aan het terugdringen van het energieverbruik in andere processen of sectoren
  • levert verbeteringen op voor de inzameling en recycling van afvalstoffen en zorgt daarmee voor een vervanging van schaarse nieuwe grondstoffen
  • heeft een significant positief effect op het milieu

Alleen toepassingen die in Nederland zijn ontwikkeld of worden toegepast, dingen mee naar de ICT Milieu Award.

Criteria

De inzendingen voor de ICT Milieu Award 2016 worden beoordeeld op:

  1. Innovatiekracht: de inzending heeft betrekking op een nieuwe technologie of een nieuwe, innovatieve toepassing van een bestaand ICT-product of bestaande ICT-dienst
  2. Visie: het bedrijf heeft een heldere visie op de mogelijkheden van ICT om milieu- en energievraagstukken aan te pakken
  3. Concrete toepasbaarheid: het product/de dienst kan in de komende jaren daadwerkelijk breed geïmplementeerd worden
  4. Communicatieve waarde: de toepassing spreekt een breed publiek aan en kan daarmee het belang van energiebesparing door ICT en het milieuvraagstuk onderstrepen
  5. Respect voor het milieu: de toepassing draagt significant bij aan een schoner milieu, bijvoorbeeld door besparing van energie en grondstoffen.

 

 

De uitreiking van de ICT Milieu Award 2016 vindt plaats op 8 september tijdens de Avond van de Digitale Economie.

Jurering

Alle inzendingen voor de ICT Milieu Award 2016 worden na aanmelding beoordeeld of ze voldoen aan bovengenoemde criteria. Bovendien dien je voldoende informatie over de ICT-toepassing te hebben bijgevoegd. Wanneer dit niet het geval is, neemt ICT Milieu contact met je op.

Geschikte inzendingen worden na beoordeling op de kandidatenlijst geplaatst. Deze lijst wordt beoordeeld door een deskundige jury onder leiding van de voorzitter van Stichting ICT Milieu. Uit drie genomineerden wordt uiteindelijk de winnaar gekozen.