2 mei 2012

Informatiebeveiliging en Het Nieuwe Werken centraal tijdens CIO Café

DIGITALE OVERHEID

‘Van binnen naar buiten’

Maarten Hillenaar (CIO Rijk) opende het CIO Café met een introductie over de I-strategie, waarin al een en ander is opgenomen over informatiebeveiliging. Sjoerd Feenstra (plaatsvervangend CIO van het ministerie van Algemene Zaken) hield vervolgens een presentatie over de Baseline Informatiebeveiliging. Na de presentaties vormden de 75 aanwezigen groepjes waarin zij verder in discussie gingen over informatiebeveiliging.

Dave van den Heuvel (Oracle) vertelde na deze groepsdiscussies een boeiend verhaal over zijn visie op de verschuiving van het accent binnen informatiebeveiliging (‘van binnen naar buiten’ in plaats van ‘buiten naar binnen’). Ook na het verhaal van Van den Heuvel werd er uitgebreid gediscussieerd in groepsverband.