20 februari 2013

Industrie blij met uitspraak rechter over inperking thuiskopieheffing

Hoge drempel

Eerdere jurisprudentie had al duidelijk gemaakt dat op grond van de Auteurswet zakelijke producten buiten de claims van Stichting de Thuiskopie vielen. Maar Stichting de Thuiskopie heeft altijd geëist dat over alle producten een heffing moest worden betaald en dat zakelijke gebruikers vervolgens de heffing konden terugvragen. Voor het terugvragen van een heffing van € 5,- wilde Stichting de Thuiskopie € 8,50 aan administratieve kosten in rekening brengen.

Deze constructie zorgde voor een hoge drempel voor bedrijven, waardoor Thuiskopie een oneigenlijk verkregen heffing kon behouden. De uitspraak van de rechter van vandaag (20 februari, red.) maakt aan deze constructie een einde.

Nog steeds veel onduidelijkheid

“Een duidelijke winst voor het gezonde verstand”, aldus FIAR CE-directeur Andre Habets. “Het hele heffingensysteem is natuurlijk achterhaald, ondoorzichtig en oneerlijk, maar in ieder geval wordt het systeem zo wel teruggebracht tot de proporties waar het volgens de wet voor bedoeld is.”

Ook Nederland ICT is tevreden over de rechterlijke uitspraak. Directeur Sylvia Roelofs: “We zijn blij dat de rechter een eerste streep in het zand heeft getrokken tegen de veel te brede interpretatie van de heffingen. Maar er is nog steeds onduidelijkheid over de nieuwe heffingen. Welke producten wel en welke niet? Stichting de Thuiskopie wil een heffing op alle smartphones, ook als ze alleen zakelijk gebruikt worden. Onterecht en in strijd met de geest van de wet. Dat is onacceptabel.”

Algemene middelen

FIAR en Nederland ICT willen dat het systeem – een systeem dat het bedrijfsleven vele miljoenen meer aan extra lasten oplevert dan het uiteindelijk aan heffingen opbrengt – wordt omgezet in een systeem zoals dat momenteel in Spanje en Noorwegen wordt gebruikt. In die landen worden de heffingen uit de algemene middelen betaald, vergelijkbaar met de situatie zoals nu ook met het kijk-en luistergeld het geval is.

Nederland ICT en FIAR CE gaan er vanuit dat deze uitspraak gevolgen heeft voor de praktische uitwerking van de regeling en wordt meegewogen in de besluitvorming over het al dan niet verlengen of aanpassen van de heffing.