14 mei 2014

Impressie: Uitdagende presentatie en stellingen tijdens CIO Cafe ‘Digitaal 2017’ op 12 mei

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Kotteman opende het CIO-Cafe met vice-voorzitter van Nederland ICT Stépan Breedveld. Breedveld maakte van de gelegenheid gebruik om zijn trots op het ontwikkelen van de gezamenlijke opleiding van overheid en bedrijfsleven te uiten en om een oproep te doen voor het inschrijven van projectmanagers voor deze Executive Masterclass. Volgens Kotteman was het CIO Café, waarbij het bedrijfsleven en de overheid elkaar ontmoeten, bij uitstek de plek om de actuele berichtgeving over verspilling bij ICT-projecten te nuanceren met verhalen hoe het er nu echt aan toe gaat.

Digitaal 2017 en de datacenters van de overheid

Edgar Heijmans, programmanager Consolidatie Datacenters, schetste een beeld van wat de digitale ambities van het Rijk betekenen voor de datacenters die de Rijksoverheid gebruikt. De 65 datacenters die de Rijksoverheid nu gebruikt, worden teruggebracht naar vier.

Daarbij staat ook het werk aan de Gesloten Rijkscloud (GRC) niet stil. Volgens Heijmans is één van de uitdagingen daarbij om een werkbare definitie van cloud computing te gebruiken. Heijmans sloot af door de aanwezigen mee te nemen in zijn droombeeld voor de toekomst “Binnen die vier datacenters hebben we dan ook ruimte voor andere overheden zoals gemeenten. Ook ketenpartners kunnen geïntegreerd worden én we zijn niet meer afhankelijk van internettoegang.”

Edgar Heijmans: “Een gesloten Rijkscloud betekent dat de
 Rijksoverheid de toegang beheert.”

Prikkelende stellingen

Naast een spreker stond er ook een stevige discussie op het menu van dit CIO Café. Vijf vertegenwoordigers van het bedrijfsleven daagden de cafégangers uit om te reageren op prikkelende stellingen. Kan de overheid 15 miljard euro besparen door 5 miljard euro extra in ICT te investeren? Zijn veilige toegang, privacy en transparantie absolute vereisten voor een digitale overheid? Doen de Belgen het beter dan wij? Is het ICT-beleid van de overheid gebaseerd op oud denken? En is digitalisering bedreigend voor ambtenaren of juist niet? Vragen die op goed doordachte repliek van het publiek konden rekenen.

Na het inhoudelijke gedeelte van het CIO Café werd traditiegetrouw afgesloten met een netwerkborrel, waar de aanwezigen elkaar goed wisten te vinden.

Meer weten?

Bij het CIO Café ontmoeten overheid, ICT-bedrijfsleven en wetenschap elkaar rondom een thema, dat op dat moment speelt bij de Rijksoverheid. De CIO Cafés zijn een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Nederland ICT. Voor nadere informatie over het CIO Café kunt u contact opnemen met Nederland ICT op 0348 49 36 36 of via e-mail.