11 februari 2013

Impressie Ronde Tafel ‘Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk’

De Ronde Tafel ging van start met een korte introductie door Guernaoui en een voorstelrondje van de aanwezigen. Hierop volgde een presentatie over de huidige situatie, proces en doelstellingen. De presentatie kunt u hieronder downloaden.

Presentatie Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk’

Rijksbreed Software Platform

Het project om te komen tot een Rijksbreed Software Platform komt voort uit de i-Strategie. De eerste stap is het realiseren van een gedragen Project Initiatie Document, waarin het proces wordt geschetst dat moet leiden tot een Rijksbreed Software Platform. In dat kader is er een inventarisatie gedaan onder CIO’s van het Rijk en andere stakeholders. Daarnaast heeft er een literatuuronderzoek plaatsgevonden. Hieruit kwamen drie belangrijke aandachtsgebieden naar voren, namelijk:

  • kennis
  • kosten
  • kansen

Ook is er gekeken naar de belangrijkste marktontwikkelingen. De uitkomsten hiervan vindt u in bovenstaande presentatie. De conclusie na de eerste onderzoeken is in ieder geval dat het om complexe materie gaat, waarbij de vraagzijde (de overheid zelf) het beste te beïnvloeden is.

Duidelijkheid

De discussie met de aanwezige bedrijven was vooral bedoeld om meer duidelijkheid te krijgen. Met andere woorden: waar gaat dit project over? Software, licenties, ontwerp of gegevens? Het antwoord luidde: vooral software en licenties. Op de vraag of de ZBO’s meteen hierin meegenomen worden, kwam als antwoord dat de focus eerst op het Rijk zelf ligt.

Belangrijkste conclusie was dat er nog veel duidelijk moet worden. Er loopt bijvoorbeeld nog een onderzoek naar mogelijke juridische obstakels. Ook de verwevenheid van het primaire en secundaire proces bij de Rijksoverheid is een issue.

Volgende afspraak

Aan het einde van de Ronde Tafel maakten ICT-bedrijfsleven en overheid de afspraak om in een later stadium nogmaals in overleg te gaan met elkaar. Op dat moment kunnen beide partijen concreter spreken over bepaalde denkrichtingen.

 

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd