26 mei 2015

Impressie Masterclass ‘Integriteit in de praktijk’

Het onderwerp integriteit staat hoog op de agenda van Nederland ICT. Het onderwerp gaat niet alleen over regels, maar over normen en waarden.

Tijdens de masterclass is er gediscussieerd over integriteit door bestuurders en beslissers, opdrachtgevers en opdrachtnemers van publieke en private organisaties. De discussie liet zien dat er over integriteit heel verschillende standpunten en visies bestaan. Er is grote behoefte aan verheldering van de algemene normen. Lotte de Bruijn, directeur Nederland ICT, zei in haar afsluiting dat ze blij was met de bijeenkomst. Zij pleitte voor concretisering van het begrip integriteit.

Klik hier voor een uitgebreid verslag van de masterclass.