4 juni 2013

Impressie CIO Cafe ‘Think Big (Data)’

SAMENWERKING MET DE OVERHEID
Edwin_van_Unen_CIO_Café_mei2013

Big data is reality

Gastheren van het CIO Café waren Harry van Dorenmalen (voorzitter Nederland ICT) en Maarten Hillenaar (CIO Rijk). Van Dorenmalen opende met de vraag: wat is ‘big data’ nou eigenlijk? Een eenduidig antwoord op deze vraag is er eigenlijk niet. “Een ding weten we wel zeker: Big Data is reality”, aldus Van Dorenmalen.

Medegastheer Hillenaar blikte terug op de stappen die gezet zijn binnen de informatie-infrastructuur van de Rijksoverheid. “In de Hervormingsagenda staat dat de overheid in 2017 volledig digitaal moet zijn. Daar werken we hard aan”, zo vertelde de CIO Rijk. Ook benadrukte Hillenaar het belang van de goede samenwerking tussen Nederland ICT en de overheid.

Evenals voorgaande keren was Tom Moesker (projectleider bij het ministerie van Financiën) verantwoordelijk voor de moderatie.

Edwin van Unen: “De waarde van big data zit in de analyse ervan.”

Waarde van big data

Edwin van Unen legde het begrip ‘big data’ uit aan de hand van de ontdekking van de ‘Nieuwe Wereld’ door Christopher Columbus. In 1492 ontdekte Columbus een nieuwe wereld, maar hij wist niet wat hij had ontdekt. Ook met big data is het zo dat je van tevoren niet weet wat je gaat ontdekken.

Een eenduidige definitie van big data is er momenteel niet. Over het algemeen hebben we het over datasets die te groot en te divers zijn voor traditionele databases om te kunnen beheren en analyseren, aldus Van Unen. Wat we wel zeker weten: big data is overal. Denk bijvoorbeeld aan het klikgedrag van mensen op Internet, maar ook social media en camera’s.

Maar hoe haal je daadwerkelijk waarde uit big data? Door te gaan analyseren, zo benadrukte Van Unen. Met behulp van business analytics kun je als organisatie de juiste informatie verzamelen om bepaalde voorspellingen te doen. Als voorbeeld haalde Van Unen de brandweer van Londen aan. Op basis van big data over branden uit het verleden bepaalde het korps van de Engelse hoofdstad de verspreiding van zijn personeel en middelen. Ook sectoren als zorg, energie en retail maken steeds vaker gebruik van big data. Het advies van Van Unen was dan ook: “Ga exploreren, net zoals Columbus deed. Start een pilot en ontdek gaandeweg wat ‘big data’ voor jou kan opleveren.”

Van Unen sloot af met de opmerking dat er op het gebied van big data nog wel uitdagingen zijn, waarmee we de komende tijd te maken krijgen. Die uitdagingen liggen op het gebied van onder meer betrouwbaarheid en privacy. Aangezien de huidige wetgeving nog geen rekening houdt met big data, zullen we samen gaan bepalen hoe ver we mogen gaan.

Met mest kun je groeien

Na de voordracht van Van Unen werd het woord gegeven aan Kees Kloet. Met zijn stelling ‘met mest kun je groeien’ vertelde hij over de ontwikkeling van zijn analistenteam ‘Analyse, Selectie en Beschikbaarstellen’, dat een aantal jaren geleden voor een intelligentere benadering en handhaving van de mestregelgeving moest gaan zorgen.

De nieuwe aanpak zorgde al snel voor succes. Door het analyseren van grote hoeveelheden data op het gebied van onder meer hoeveelheid dieren, gewassen, mestopslag en aankoop van voer kwam het team van Kloet enkele opvallende zaken op het spoor, die feitelijk onmogelijk zijn. Dit zorgde voor een betere en nauwkeurigere handhaving dan voorheen. “Van gegevens maken wij chocola”, zo vatte Kloet de aanpak kernachtig samen.

Kees Kloet aan het woord over zijn analistenteam ‘Analyse, Selectie en Beschikbaarstellen’

De goede resultaten van het analistenteam leidden ertoe dat Kloet steeds meer informatieverzoeken kreeg van bijvoorbeeld beleidsmakers, Kamerleden en pers. Het team van Kloet is inmiddels uitgebreid en bestaat nu uit 25 medewerkers. Ook het takenpakket van het team is nu niet meer beperkt tot alleen de mestregelgeving.

Meer weten?

Het volgende CIO Café vindt plaats op 23 september. Bij het CIO Café ontmoeten overheid, ICT-bedrijfsleven en wetenschap elkaar rondom een thema, dat op dat moment speelt bij de Rijksoverheid.

Voor nadere informatie over het CIO Café kunt u terecht bij Annechien Sloots van Nederland ICT via 0348 – 49 36 36 of e-mail.