27 maart 2013

Impressie CIO Café ‘Als je begrijpt wat ik bedoel’

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Ter voorbereiding had iedere werkgroep – samengesteld uit leden afkomstig uit zowel overheid als ICT-bedrijfsleven –  de opdracht gekregen om één thema uit te werken. De thema’s waren:

  • Projectmanagement
  • Informatieverstrekking
  • Tussentijdse wijzigingen

De moderatie was in handen van Tom Moesker (projectleider bij het ministerie van Financiën) en Peter Blom (CIO ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voorzitter subcommissie ‘Samenwerking met de markt’).

Leren en begrijpen

Jan Willem Boissevain (Be Informed) en Raoul Zonnenberg (I-interim Rijk) stelden namens de werkgroep Projectmanagement dat de sleutel tot succes ligt in zaken als ‘van elkaar leren’ en ‘elkaar leren begrijpen’. Dit kunnen we bereiken door bijvoorbeeld de markt eerder en beter bij een aanbesteding te betrekken en meer openheid van zaken te geven als het gaat om het eindresultaat. Deze ingrediënten bieden een goede basis voor een professionelere samenwerking tussen overheid en ICT-bedrijfsleven. Vanuit de zaal werd geopperd dat overheid en ICT-bedrijfsleven ook meer zouden kunnen leren van ervaringen met eerdere aanbestedingen.

Geest van de aanbesteding

Ronald Duursma (Capgemini) en Jeroen van der Veen (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) van de werkgroep Informatieverstrekking richtten de aandacht op de juiste interpretatie van de aanbestedingsregels. Met andere woorden: handelen volgens de ‘geest’ van de aanbesteding en niet volgens de ‘letter’. Nu lijkt een succesvolle aanbesteding soms belangrijker dan het gewenste eindresultaat. Uiteindelijk gaat het echter om de verandering die je wilt bewerkstelligen.

Door met elkaar te praten over een aanbesteding en de interpretatie van de regels (de ‘geest’ van de aanbesteding), kunnen overheid en ICT-bedrijfsleven beter profiteren van elkaars creativiteit en kennis. De dialoog moet gaan over de gewenste verandering in de business, niet over zaken als risicobeperking. Dit maakt zowel overheid als ICT-bedrijfsleven alleen maar sterker. Ook horen projecten niet te groot te worden gemaakt en moeten de partijen kijken naar wat er al is. Oftewel: standaardisatie en kleinschaligheid.

Gewenste verandering voorop

Het laatste woord was aan Petra Groenewoud (Ordina) en Gerrit Jan van ’t Eind (ministerie van Veiligheid & Justitie) van de werkgroep Tussentijdse wijzigingen. Deze werkgroep kwam met een aantal bruikbare bevindingen, waaronder: ‘bedien de business in de basis en ga niet voor de uitzonderingen programmeren’. Ook pleitte de werkgroep er voor om een aanbesteding simpel en generiek te houden en geen functionaliteiten te gaan stapelen. Voorop staat de gewenste verandering, ICT faciliteert slechts die verandering.

Natuurlijk zijn er altijd ontwikkelingen – bijvoorbeeld technische of politieke – die impact hebben op systemen. Overheid en ICT-bedrijfsleven dienen hiermee rekening te houden tijdens een aanbesteding, aldus Groenewoud en Van ’t Eind. Veranderingen vinden nu eenmaal plaats en daarmee moet je gewoonweg leren omgaan.

Meer weten?

Voor nadere informatie over het CIO Café kunt u terecht bij Annechien Sloots van Nederland ICT via 0348 – 49 36 36 of e-mail.

 

Uitgelichte afbeelding: Jeroen van der Veen aan het woord namens de projectgroep Informatieverstrekking.