29 november 2013

Impressie CIO Café 25 november 2013 ‘Visualisatie van architectuur: Ziet u het voor zich?’

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Maandag 25 november, de Haagse lobby. Ruim negentig collega’s uit overheid en bedrijfsleven komen bijeen om te praten over de visuele verbeelding van architectuur. ICT-architectuur roept het beeld op van ingewikkelde schema’s met blokken, die alle complexiteit laten zien. Bestuurders kunnen daar vaak weinig mee. Dus is de vraag: Hoe kunnen we beeld gebruiken voor een goed gesprek met bestuurders over architectuurkeuzes? Zowel het bedrijfsleven als de overheid zijn daarmee bezig. Twee sprekers vertellen over hun ervaringen. “Beeld kan verbinden en de brug slaan. Mits de boodschap en de problematiek helder is, en keuzes eenvoudig maar effectief worden verbeeld.”

Peter Blom (CIO OC&W) opent het CIO Café. Blom heeft vanuit de ICCIO (Interdepartementale Commissie van CIO’s) samenwerking tussen markt en overheid in portefeuille. Hij ervaart dat het soms lastig is om bij keuzes in de ICT aan de bestuurder duidelijk te maken waar het over gaat. ”Daarom is visualisatie zo’n mooi onderwerp.”

Bart Hogendoorn: “Nederland ICT staat voor het ondernemend vermogen van
Nederlandse ICT-bedrijven. Voor het verbeteren van het ondernemersklimaat.”

Gedeelde ambities

Blom geeft het woord aan Bart Hogendoorn en Maarten Hillenaar. “Waar staat Nederland ICT voor jou voor?” vraagt Hillenaar. Hogendoorn antwoordt: “Nederland ICT staat voor het ondernemend vermogen van Nederlandse ICT bedrijven. Voor het verbeteren van het ondernemersklimaat.” Op Hillenaars vraag naar zijn ambities, is het antwoord: “ICT inzetten om goede producten en diensten te leveren aan Nederlandse burgers en bedrijven.” Gedeelde ambities met de Nederlandse overheid, concluderen beide.

Beeld is de norm

“Beeld wordt steeds meer de norm,” vertelt Eric van der Ende, Manager Excellence Center Architectuur bij Ordina. “Architecten hebben een lastig jargon en lastige gebruiken voor buitenstaanders moeilijk te doorgronden schematechnieken. Dat werkt niet in de praktijk.” Van der Ende ziet de manier waarop architecten visualisatie gebruiken veranderen. Ook in zijn eigen praktijk ervaart hij dat toegankelijke platen beter communiceren. “Woorden roepen bij verschillende mensen andere associaties op. Neem het woord bus. Bakkers denken direct aan een beschuitbus, vervoerders aan een personenbus.” Volgens van der Ende wekken visualisaties emotie op en zorgen ze voor verbinding Hij laat verschillende voorbeelden uit de eigen praktijk zien. Een typische architectuurvisualisatie maakt gebruik van een passende metafoor. Een voorbeeld van Rijkswaterstaat gaat over bruggen en water.

Eric van der Ende: “Woorden roepen bij verschillende mensen andere associaties op.”

Zoektocht naar de iAtlas

De tweede spreker, Ron Roozendaal (CIO ministerie van VWS), is trekker van de subcommissie Architectuur en Standaarden. Hij stond daardoor voor de uitdaging om de Enterprise Architectuur Rijk te visualiseren. Architectuur moet volgens Roozendaal helpen bij het nemen van beslissingen. “Architectuur moet keuzes in context plaatsen, dat betekent dat het per definitie de werkelijkheid moet versimpelen om inzicht te geven in de gevolgen van keuzes.”

Ron Roozendaal: “Architectuur moet keuzes in context plaatsen, dat betekent dat het per
definitie de werkelijkheid moet versimpelen om inzicht te geven in de gevolgen van keuzes.”

De Enterprise Architectuur Rijk schetst de impact van de I-strategie. Roozendaal neemt zijn publiek mee in de zoektocht naar een passende visualisatie ervan. Het uiteindelijke resultaat: de iAtlas. “We hebben het dit keer heel anders aangepakt. Niet meer geprobeerd de werkelijkheid in één keer beschrijven, maar met casussen een beeld te geven. Daarbij hebben we verschillende perspectieven gebruikt: dat van de bestuurder en dat van de architect. De iAtlas heeft filmpjes waarin bestuurders en hun architect uitleg op de plaat. Daarnaast zijn er ‘kaarten’ gemaakt: een visualisatie in een heel eigen stijl.” Drie casussen zijn uitgewerkt: de dienst Regelingen, HRM-dienstverlener P-Direct en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De uitbreiding is intussen aan de gang.

Meer weten?

Bij het CIO Café ontmoeten overheid, ICT-bedrijfsleven en wetenschap elkaar rondom een thema, dat op dat moment speelt bij de Rijksoverheid. De CIO Cafés zijn een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Nederland ICT. Voor nadere informatie over het CIO Café kunt u contact opnemen met Nederland ICT op 0348 49 36 36 of via e-mail.