6 juni 2013

Impressie bijeenkomst over beschikbare premieregeling

Beschikbare premieregeling

Rutger van Asselt (Sprenkels & Verschuren), Gineke van Loon en Friso van Dijk (Syntrus Achmea) introduceerden de nieuwe ‘defined contribution’-regeling. Met deze regeling bouwen werknemers via de eigen spaarpot kapitaal op voor hun pensioen. Zij doen dit door middel van inleg van vaste premies, waarbij de hoogte van de premie afhankelijk is van hun leeftijd. Op de pensioendatum wordt het kapitaal gebruikt voor de aankoop van pensioen.

De regeling op basis van beschikbare premie biedt een aantal collectieve elementen, die niet standaard te vinden zijn bij de meeste regelingen die in de markt worden aangeboden. Bovendien kent de nieuwe regeling een aantrekkelijk kostenniveau dat behoort tot de laagste niveaus in de markt.

Het pensioenfonds ICK gaat de regeling op basis van beschikbare premie als keuzemogelijkheid aanbieden aan de leden van Nederland ICT. De regeling is ontworpen in samenwerking met Sprenkels & Verschuren – actuarissen en consultants – en wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Meer weten?

Voor meer informatie over de ICK Beschikbare Premieregeling kunt u contact opnemen met Miranda Zwijnenburg van Werkgeversvereniging ICT via 0348 – 49 38 45 of e-mail.