23 mei 2012

ICT~Office wil BTW-vrijstelling voor alle digitale leermiddelen

INNOVATIE, ONDERWIJS & ARBEIDSMARKT

Om jongeren klaar te stomen voor de digitale economie is het belangrijk dat ze op school kunnen werken met de middelen waar ze ook buiten school en later bij hun werk mee te maken krijgen. Om dit mogelijk te maken vraagt ICT~Office om scholen digitale leermiddelen, zoals computers en tablets, BTW-vrij te kunnen laten aanschaffen. Deze extra impuls moet ervoor zorgen dat situaties zoals de recente computerproblemen tijdens eindexamens niet meer plaatsvinden.

Voortrekkersrol overheid

Innovatie en de toepassing van nieuwe technologieën zorgen voor de zo noodzakelijke impuls die moet resulteren in economische groei. Door efficiencywinst en hogere productiviteit kunnen in alle sectoren besparingen worden gerealiseerd. Sylvia Roelofs (algemeen directeur ICT~Office): “De overheid moet een voortrekkersrol vervullen en laten zien dat het inzet op de digitale economie. De stap terug naar stemmen met het rode potlood was dan ook een verkeerd signaal. In een digitale economie is het niet meer dan vanzelfsprekend om elektronisch te stemmen. Dit kan namelijk veilig en snel.”

De voorbeeldfunctie van de overheid moet ook blijken uit volledige online dienstverlening vanaf uiterlijk 2016. Dit zal zorgen voor substantiële besparingen en een betere, want 24-uurs, dienstverlening. Het ‘normale’ loket zal natuurlijk blijven bestaan, maar daar zullen er steeds minder van nodig zijn.

Digitale zorgkluis

Ook in de zorg ziet ICT~Office kansen om dankzij de inzet van ICT de kwaliteit te verbeteren en het kostenbewustzijn te vergroten. Door alle burgers een eigen digitale zorgkluis te geven waarin zorggegevens en -kosten worden vastgelegd, wordt privacy gewaarborgd en zien burgers precies wat de zorg kost. De burger wordt zodoende beheerder van zijn eigen dossier. Op het gebied van mobiliteit bepleit ICT~Office een BPM-vrijstelling voor ‘slimme’ auto’s. Deze auto’s maken het verkeer in de toekomst veel veiliger en zorgen voor een veel beter gebruik van de wegcapaciteit.

ICT~Manifest

Deze en andere concrete voorstellen maken deel uit van het ICT~Manifest 2012-2016. In dit manifest zijn voorstellen opgenomen om Nederland concurrerender, duurzamer en toekomstbestendig te maken. Het manifest is aangeboden aan de programmacommissies van de politieke partijen.

Download hier het ICT~Manifest_2012-2016