30 oktober 2012

ICT~Office: nieuwe Aanbestedingswet is verbetering

Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe Aanbestedingswet. ICT~Office is blij met deze stap naar betere en professionelere aanbestedingen.

Betere aanbestedingen

Al vele jaren lobbyt ICT~Office voor een betere Aanbestedingswet. ICT~Office is dan ook blij met deze nieuwe Aanbestedingswet, zeker omdat nu veel van de pijnpunten voor de ICT-sector mede door de lobby van ICT~Office worden weggenomen.

Zo moeten de contractuele voorwaarden van de overheid – nu nog vaak een doorn in het oog van ICT-bedrijven – straks proportioneel zijn. Daarnaast mogen opdrachten niet meer zonder meer samengevoegd worden. Dit is opgenomen in de AMvB (Gids proportionaliteit). Bij het opstellen hiervan is ICT~Office zeer nauw betrokken geweest. Verder is er op het gebied van vermindering van administratieve lasten een aantal extra maatregelen genomen.

Innovatie

Jammer genoeg wordt een aantal zaken niet of onvoldoende aangepakt met de nieuwe Aanbestedingswet. Zo blijft de ruimte voor innovatie bij de overheid beperkt. ICT~Office had liever gezien dat hier expliciet aandacht voor was geweest.

Daarnaast zal de aanbestedingspraktijk pas echt verbeteren als aanbestedende diensten professioneler gaan inkopen. Een wet alleen is hiervoor niet voldoende. Het stimuleren van professioneler inkopen door aanbestedende diensten zal de komende jaren hoge prioriteit moeten krijgen. Alleen op deze manier zal er echt iets veranderen in de wereld van de aanbestedingen.