9 oktober 2014

ICT-verwerker SIMS ontvangt WEEELABEX-certificaat

DUURZAAMHEID

Het WEEELABEX-certificaat is toegekend na een audit van de verwerking van afgedankte platte beeldschermen en kleine elektrische en ICT-apparaten, die blijkt te voldoen aan de gestelde Europese kwaliteitsnormen. René Kik, directeur van Sims, ontving het WEEELABEX-certificaat uit handen van Tweede Kamerlid Remco Dijkstra, die op werkbezoek was bij het recyclingbedrijf.

Certificering verplicht vanaf 1 juli 2015

ICT Milieu werkt binnen de NVMP samen met zes andere productstichtingen aan een hoogwaardige inzameling en verwerking van elektrische apparaten in Nederland. De gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Wecycle wil dat al haar opdrachtnemers zich zo snel mogelijk certificeren.
Sims is de derde opdrachtnemer van Wecycle die voldoet aan de nieuwe Europese kwaliteitsnormering, maar de eerste verwerker van ICT-afval.

Vanaf 1 juli 2015 eist de wetgever dat alle Nederlandse verwerkers van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen WEEELABEX-gecertificeerd te zijn.

Certificering van verwerking en registratie van alle ingezamelde en verwerkte hoeveelheden zijn belangrijke eisen uit de nieuwe regeling AEEA. In de ICT Milieumonitor 2014 leest u meer over de nieuwe regelgeving en de inzamel en verwerkingsresultaten van ICT Milieu.