9 april 2018

ICT-sector MJA3-energieplan 2020: op weg naar klimaatneutraal

DUURZAAMHEID

Voor de laatste ronde van het MJA3 energie efficiency convenant hebben de telecombedrijven, datacenters en grotere ICT-dienstverleners opnieuw ambitieuze doelen gesteld. In 42 energieplannen zijn in totaal 884 maatregelen opgenomen die 2,4 PJ (ruim 250 GWh) aan energie gaan besparen tot 2020. Daarnaast zal het hoge aandeel duurzame energie verder toenemen en zijn energiebesparende oplossingen bij klanten opgenomen. Hiermee wordt de positieve trend van de afgelopen periode 2013-2016 doorgezet en worden de in 2008 gestelde sectordoelen van het MJA3-convenant voor 2020 ruim overtroffen. Ondertussen wordt de blik alweer vooruit gericht op de periode na 2020 met het nieuwe KlimaatAkkoord voor 2030.

Terugblik 2013-2016

In de afgelopen periode heeft de ontkoppeling tussen de sterke groei van data en het energieverbruik doorgezet. Het totale energieverbruik van de MJA3-deelnemers is in de afgelopen jaren nagenoeg stabiel gebleven. De groei bij de colo-datacenters in het convenant is door energiebesparende maatregelen beperkt en grotendeels gecompenseerd door een absolute daling bij de telecombedrijven en ICT-dienstverleners. Zonder de overall proces efficiency verbetering van 14% zou het energieverbruik 2,9 PJ, ofwel ruim 300 GWh hoger zijn geweest. Hierdoor heeft de ICT-sector al in 2015 de overall doelstellingen van het MJA3-convenant voor 2020 gehaald.

Het energieverbruik van de ICT-sector wordt voor circa 80% ingekocht als duurzame stroom, waarvan ongeveer de helft uit Nederland komt. Daarnaast biedt de (rest)warmte van de datacenters kansen voor nuttig hergebruik in de directe omgeving. Vanuit de MJA3-ICT is met de datacenters een aantal verkenningen gedaan en één van de ondersteunde projecten zal dit jaar worden gerealiseerd. In de afgelopen periode zijn uiteenlopende MJA3-gebruikersgroepen en kennisnetwerken actief geweest en zijn diverse onderzoeken uitgevoerd met MJA3-deelnemers. Alle resultaten van de initiatieven die vanuit de MJA3 zijn genomen zijn beschikbaar op de thema-website Digitaal Duurzaam.

Vooruitblik 2017-2020

Voor de laatste periode van de MJA3 hebben de bedrijven in 42 Energie Efficiency Plannen in totaal 884 maatregelen opgenomen, waarvan twee derde zeker is en een kwart voorwaardelijk. De totale ambitie binnen de bedrijven is 2,4 PJ aan proces efficiency verbetering (13,1%). Daarnaast is er voor 0,5 PJ aan besparingen in de keten ingepland en zal er voor 0,4 PJ aan extra duurzame energie worden ingekocht. Hierdoor zal het aandeel duurzame energie verder oplopen tot ruim boven de 80%.

De komende periode zal in het teken staan van het vervolg op de MJA3 na 2020 in het kader van het nieuwe Klimaatakkoord, waarvoor de gesprekken recent zijn gestart. Door verdere digitalisering van de economie, de verschuiving naar de cloud en de vestiging van nieuwe datacenters in Nederland, zal het energieverbruik binnen de sector groeien. Vanuit de eigen ambitie van de ICT-sector om in 2030 klimaatneutraal te zijn, zal Nederland ICT met haar leden weer constructief bijdragen aan de volgende fase van de energietransitie.

We zien daarbij ook een rol voor de ICT-sector in het halen van nationale klimaat doelstellingen. Om de ambitieuze CO2-reductie doelen (2030 -49% tov 1990) te realiseren, op weg naar de Parijs doelen in 2050, zal het energieverbruik in Nederland snel verder moeten verduurzamen. De ICT-sector zal hier met slimme oplossingen een cruciale rol in spelen. Bijvoorbeeld door met efficiencyverbetering te zorgen voor energiebesparing in andere sectoren, of door de inpassing van duurzame energie in het slimme energienet van de toekomst mogelijk te maken.

Bekijk hier het MeerJarenPlan 2017-2020 van de ICT-sector.