14 augustus 2015

ICT-sector goed voor 15 procent van de R&D-uitgaven in Nederland

“Deze CBS-cijfers bevestigen het beeld van de ICT-sector als bron van innovatie en drijvende kracht binnen de Nederlandse economie,” zegt Lotte de Bruijn, directeur van branchevereniging Nederland ICT.

ICT vooral van belang binnen de dienstensector

De R&D-bestedingen van ICT-bedrijven wegen met name binnen de dienstensector zwaar. Bijna een derde van de totale uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling komt uit de ICT-sector. Eén op de vier bedrijven binnen de dienstensector die aan R&D doen, is een ICT-bedrijf.

R&D stimuleert de digitale economie

Het CBS benadrukt dat onderzoek en ontwikkeling belangrijk zijn voor onze open economie, waarin kennis bepalend is voor de concurrentiepositie. Het marktvoordeel dat voortkomt uit innovatie is een belangrijke stimulans voor economische groei. “Het is fantastisch om te zien dat de ICT-sector zo veel investeert in innovatie,” zegt Lotte de Bruin. “Nederland kan dé digitale economie van Europa worden. Daarvoor is het wel van belang dat niet alleen de ontwikkeling, maar ook de toepassing van innovatieve ICT wordt gestimuleerd.”

Minister Kamp kondigde onlangs aan te onderzoeken hoe wetgeving die innovatie belemmert kan worden aangepast. Nederland ICT juicht dit initiatief toe.