28 juni 2017

ICT-sector: economische motor met de handrem erop

Het gaat goed met de ICT-sector, zo blijkt uit CBS-cijfers die dinsdag (27/6) zijn gepubliceerd. De omzet van de sector groeit met bijna 10% en dat is veel meer dan de totale groei in Nederland (3,2%). Het CBS noemt de ICT-sector dan ook de drijvende kracht achter de Nederlandse economie. Tegelijkertijd heeft een kwart van de ICT-bedrijven te maken met een personeelstekort. In geen enkele andere sector is de krapte zo groot. Het is hoog tijd voor fundamentele maatregelen om deze rem op de digitale economie weg te nemen.

Forse groei

De ICT-sector zit al jaren in de lift, concludeert het CBS. In de nieuwste editie van hun publicatie ICT, kennis en economie geven ze cijfers over de periode 2011-2015. In die periode groeide de ICT-sector van 59 duizend tot ruim 72 duizend bedrijven. Ruim 4,5 procent van de Nederlandse bedrijven is nu actief in de ICT-sector. Het aantal fte’s in de sector groeide in dezelfde periode met 7,3%. Voor de gehele Nederlandse economie was er juist een daling van 1%.

Groeiende personeelstekorten

Tegelijkertijd komt het CBS met actuele cijfers over tekorten op de arbeidsmarkt. Ook hier blijkt de ICT-sector – helaas – koploper te zijn. Sinds 2015 is het aantal ICT-bedrijven met een personeelstekort gestegen naar één op de vier. Voor kleine bedrijven is dit zelfs één op de drie.

De cijfers bevestigen opnieuw wat Nederland ICT al jaren constateert: er is een schreeuwend tekort aan geschikt personeel in de ICT-sector. De positieve invloed van ICT op de economie was waarschijnlijk nog groter geweest, als er voldoende mensen beschikbaar waren om de groei binnen de sector te faciliteren. Bovendien blijkt uit ons eigen onderzoek dat 70% van de ICT’ers in andere sectoren werkt. Ook daar zal het tekort naar personeel met ICT-vaardigheden steeds groter worden. Voor de ontwikkeling van de digitale economie is het van cruciaal belang dat er een fundamentele oplossing komt voor dit probleem.

Opleiden, bijscholen, aantrekken

De oplossing is niet eenduidig en vraagt om een aanpak voor de zowel de korte als lange termijn. Om te beginnen moet er meer aandacht komen voor ICT-vaardigheden in het onderwijs. De Tweede Kamer ging eerder dit jaar akkoord met een motie die oproept tot het opnemen van digitale geletterdheid in het curriculum. Dat is een flinke stap in de goede richting. Maar ook in het vervolgonderwijs zou ICT een grotere rol moeten spelen. Veel beroepen zullen immers de komende jaren sterk digitaliseren.

Op de kortere termijn is het belangrijk om personeel zo veel mogelijk bij te scholen. De vraag naar specifieke vaardigheden verandert snel. De tijd dat je met een diploma van school kwam en daar je hele carrière mee vooruit kon is allang voorbij. Er gebeurt binnen de ICT-sector al veel op dit vlak. Nederland ICT gaat zich de komende tijd inzetten om bedrijven hierbij extra te helpen. Daarnaast pleiten we voor een systeem van leerrechten, waarmee werknemers krediet kunnen opbouwen dat ze kunnen besteden aan hun professionele ontwikkeling. Een leven lang leren moet de norm zijn in de digitale economie. We hopen dat dit bij de kabinetsformatie aan de orde komt.

Tot slot moet het voor bedrijven mogelijk blijven om talent uit het buitenland aan te trekken. Nu is er bijvoorbeeld de 30% regeling die bedrijven helpt om specialistische werknemers uit het buitenland aan te trekken. Binnen de politiek gaan stemmen op om deze regeling af te schaffen of sterk te versoberen. Een stap in de verkeerde richting. Zo lang er op de Nederlandse arbeidsmarkt een tekort is aan werknemers met specialistische ICT-vaardigheden, blijft het nodig om talentvolle ICT’ers naar Nederland te halen. Maatregelen die dat ontmoedigen, zullen de groeikansen van bedrijven beperken en daarmee innovatiekracht van Nederland alleen maar afremmen.