16 mei 2017

Dé ICT-sector bestaat niet: betere segmentering moet leiden tot meer samenwerking op innovatie

Hoe kunnen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen beter samenwerken om innovatie te bevorderen? Op 10 mei, tijdens de eerste innovatiemeeting van Nederland ICT, stond deze vraag centraal. Vertegenwoordigers uit de drie domeinen gingen met elkaar in gesprek over de mogelijkheden van R&D binnen Nederland. Succesverhalen werden uitgewisseld en de constructieve ronde tafeldiscussie leverde praktische vervolgstappen op.

Succesverhalen en knelpunten

Na een welkomstwoord door gastheer Bas van der Veldt (CEO AFAS Software), vertelden een aantal (software)bedrijven hoe zij in de praktijk innoveren. KPN, Ordina, AFAS en Centric, lichtten in een presentatie hun samenwerking met kennisinstellingen toe.

De samenwerking met deze instellingen wordt door alle sprekers als een belangrijke toegevoegde waarde beschouwd. Naast de successen, zoals de groei van human capital en versterking van het innovatieklimaat binnen de organisatie, werden ook knelpunten benoemd, zoals de obstakels bij deelname aan onderzoekscalls. Professor Sjaak Brinkkemper, verbonden aan het Instituut voor Informatie & Computerwetenschap aan de Universiteit Utrecht, sloot de ochtend af met praktische handvatten om deze samenwerking verder te stimuleren.

Ronde tafeldiscussie

Het tweede deel van de bijeenkomst bestond uit een ronde tafeldiscussie, geleid door Lotte de Bruijn (directeur Nederland ICT). De deelnemers bespraken met elkaar op welke manier kennisinstellingen en de softwaresector nog beter met elkaar samen kunnen werken op het gebied van innovatie. De mogelijkheden tot het uitvoeren van precompetitief onderzoek, de investeringsruimte vanuit de bedrijven en de besteding van innovatiegelden door de overheid kwamen uitgebreid ter sprake. Onder andere René Penning de Vries (boegbeeld Topteam ICT, ministerie van Economische Zaken) en Mark Bressers (directeur Regeldruk en ICT-beleid, ministerie van Economische Zaken) schetsten de rol die de overheid in dit proces kan spelen.

Duidelijk werd dat dé ICT-sector niet bestaat en dat zelfs tussen de softwarebedrijven nog grote verschillen bestaan in aanpak van innovatie en kennisbehoefte. Een betere segmentering moet leiden tot een gerichtere aanpak en snellere mobilisatie van de juiste bedrijven met bijbehorende kennisinstellingen.

De innovatiemeeting vormt de aftrap voor het gezamenlijk optrekken om de R&D-agenda van Nederlandse ICT-bedrijven te versterken. Op basis van de uitkomsten van de succesvolle eerste editie zal er zeker een vervolg komen.