9 juli 2013

ICT Milieumonitor: 31 miljoen kilo ICT-afval ingezameld in 2012

DUURZAAMHEID

17,6 miljoen kilo ingezameld, nog eens 13,5 miljoen kilo geregistreerd

De 17.556 ton ingezameld ICT-afval is een afname van zo’n 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit is in lijn met de trend van een dalend inzamelgewicht, die in 2009 is ingezet. De gevolgen van krimpende ICT-uitgaven en uitgestelde vervangingsinvesteringen zijn hierbij duidelijk merkbaar. Daarnaast worden ICT-producten steeds lichter; zware CRT-monitoren worden bijvoorbeeld steeds minder vaak aangeboden.

Wecycle kon daarnaast nog eens 13.545 ton afgedankte ICT-apparaten registreren. Het totaalgewicht aan ingezameld ICT-afval dat in beeld is, komt daarmee op 31.101 ton.

Registratieplicht hard nodig

Momenteel hebben verwerkers van ICT-afval nog geen registratieplicht. De registratiepilot waar Wecycle in 2012 mee startte, toont echter aan dat een groot deel van de ICT-afvalstroom voorheen onzichtbaar bleef. Een deel van het ICT-afval wordt niet apart ingeleverd of op een onjuiste manier verwerkt. Waardevolle grondstoffen raken hierdoor verloren, maar bovenal kunnen er risico’s voor het milieu ontstaan.

ICT Milieu pleit dan ook voor certificering en een registratieplicht bij de Nederlandse implementatie van de WEEE-directive, aldus Martijn Brand (voorzitter ICT Milieu): “De bonafide partijen die tijdens de pilot tot registratie bereid bleken, hebben daar geen last van en het prikkelt kleinere en minder professionele spelers om hun werk en de kwaliteit daarvan te verantwoorden.”

Volgens Brand is een registratieplicht ook nodig om te kunnen voldoen aan de strengere eisen onder de herziene WEEE-directive: “Die herziening houdt onder meer in dat vanaf 2019 65 procent van het gewicht dat producenten aan ICT-apparatuur op de markt zetten, ook weer opgehaald moet worden aan ICT-afval.” Uiterlijk februari 2014 moet de Europese richtlijn geïmplementeerd zijn in de Nederlandse milieuwetgeving. ICT Milieu is via de NVMP betrokken bij het overleg tussen producenten, verwerkers en het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

ICT Milieu opdrachtgever voor Wecycle

Eind 2012 trad ICT Milieu officieel toe tot de Vereniging NVMP (Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten) en is daarmee één van de zeven productstichtingen binnen de NVMP geworden. In opdracht van de productstichtingen zorgt Wecycle voor de inzameling en verwerking van e-waste, waaronder ICT-apparatuur. Als vertegenwoordiger van de deelnemende ICT-producenten en -importeurs is ICT Milieu naast opdrachtgever ook de spreekbuis voor de sector als het gaat over milieuzaken.

ICT Milieumonitor en infographic digitaal beschikbaar

De ICT Milieumonitor is dit jaar voor het eerst in digitale vorm beschikbaar. Een kernachtige infographic kunt u downloaden via deze link.