15 juli 2014

ICT Milieumonitor: 28,4 miljoen kilo ICT-afval verwerkt in 2013

DUURZAAMHEID

ICT-apparaten krijgen langere levensduur en worden lichter

De 14.324 ton ingezameld en verwerkt ICT-afval betekent een afname ten opzichte van een jaar eerder, een trend die in 2009 is ingezet. Enerzijds komt dit doordat ICT-apparaten steeds langer meegaan voordat ze worden afgedankt. Anderzijds is ook het dalende gewicht van apparatuur een belangrijke oorzaak. De monitoren die consumenten inleveren zijn steeds vaker platte en dus lichtere TFT-monitoren. Het aandeel  zware CRT-monitoren neemt verder af. Het aandeel van monitoren in het totaalgewicht daalde dan ook van 59 procent in 2009 naar 32 procent in 2013.

Uit registratie blijkt dat Europese doelstellingen haalbaar zijn

Bij wijze van proef registreerde Wecycle in 2012 en 2013 ICT-afval dat via andere kanalen bij verwerkers terechtkwam, om zo steeds meer van de afvalstroom zichtbaar te maken. ICT Milieu is groot voorstander van een registratieplicht, die vanaf 2014 is opgenomen in de nieuwe Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Verwerkers moeten verwerkte hoeveelheden e-waste vanaf dit jaar melden bij het Nationaal WEEE Register.

De pilot van Wecycle laat zien dat Europese doelstellingen gehaald kunnen worden als er geregistreerd wordt. De Europese WEEE-richtlijn, die vorig jaar herzien werd, stelt dat vanaf 2016 45 procent en vanaf 2019 65 procent van het gewicht dat producenten aan ICT-apparatuur op de markt zetten, ook weer opgehaald moet worden aan ICT-afval. Volgens Jeannine Peek, bestuurslid van ICT Milieu, doet de ICT-sector het goed op dit gebied. “Tellen we het geregistreerde afval op bij wat ICT Milieu zelf inzamelt en verwerkt, dan komen we uit op 58,5 procent. Dat betekent dat we de doelstellingen voor 2016 nu al behaald hebben en die voor 2019 goed in zicht zijn.”

ICT Milieu opdrachtgever voor Wecycle

Eind 2012 trad ICT Milieu officieel toe tot de Vereniging NVMP (Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten) en is daarmee één van de zeven productstichtingen binnen de NVMP. In opdracht van de productstichtingen zorgt Wecycle voor de inzameling en verwerking van e-waste, waaronder ICT-apparatuur. Als vertegenwoordiger van de deelnemende ICT-producenten en –importeurs is ICT Milieu naast opdrachtgever ook de spreekbuis voor de sector als het gaat over milieuzaken.

ICT Milieumonitor en infographic digitaal beschikbaar

De ICT Milieumonitor is vanaf 15 juli 2014 in digitale vorm beschikbaar op www.ictmilieumonitor.nl.