5 mei 2017

ICT Milieumonitor: 10,5 miljoen kilo gerecycled ICT-afval in 2016

DUURZAAMHEID
ICT Milieumonitor

Stichting ICT Milieu zamelde in 2016 via Wecycle in totaal 10.500.000 kilo ICT-afval in bij gemeenten en winkels. Bij gecertificeerde recyclers kon 8 miljoen kilo aan herbruikbaar materiaal worden teruggewonnen als grondstof. Hiermee voldoen de deelnemende producenten ruim aan de wettelijke doelstellingen voor verwerking van e-waste en wordt een zichtbare bijdrage geleverd aan de circulaire en sociale economie.

Bekijk de infographic van de ICT Milieumonitor 2016:

Andere samenstelling afgedankte producten

Uit de ICT Milieumonitor blijkt dat twee derde van het ingezamelde gewicht van ICT-apparaten zit in printers en desktop computers. Bij de monitoren zet de verschuiving van CRT-beeldbuizen naar FlatPlatDisplay (FPDs) hard door. Het ingezamelde gewicht is inmiddels bijna gelijk, terwijl CRTs per stuk gemiddeld drie keer zo zwaar zijn.

De verschuiving in de samenstelling van afgedankte ICT-apparatuur is ook zichtbaar in de teruggewonnen grondstoffen. Van de 76% materiaal recycling, ofwel 8 miljoen kilo, bestaat het grootste deel nog uit metalen. De helft van het totaal gewicht, ruim 5 miljoen kilo, kon als herbruikbaar metaal worden teruggewonnen. Daarnaast is in 2016 ruim 2 miljoen kilo plastic gerecycled voor hergebruik, wat overeenkomt met 20% van het totale volume. Daarnaast worden diverse waardevolle en schaarse metalen in kleinere hoeveelheden teruggewonnen.

ICT Milieu heeft in 2016 weer een mooie bijdrage geleverd aan de circulaire economie door extra waarde te creëren in de keten van inzameling en gecertificeerde verwerking van ruim 10 miljoen kilo afgedankt ICT-afval. – Rob Idink (HP Nederland), voorzitter stichting ICT Milieu

Bijdrage aan milieu, economie en maatschappij

Uitvoeringsorganisatie Wecycle verzorgt de fijnmazige inzameling bij gemeenten, winkels en scholen. Wecycle zamelde in 2016 in totaal voor alle categorieën elektrische apparaten in totaal 109.6 miljoen kilo in. Het aandeel ICT in het totaal volume afgedankte apparaten dat door Wecycle is ingezameld en verwerkt, is ongeveer 10%. Op de nieuwe Wecycle Service Centers worden apparaten gesorteerd en gedemonteerd, waarmee meer waarde wordt gecreëerd op milieu, sociaal en economisch vlak.

Oproep: gebruik gecertificeerde recyclers

Binnen de totale geregistreerde verwerking van e-waste door het nationaal WEEE register, maakt ICT ongeveer 20% uit van het volume. Dit verschil komt doordat veel professionele ICT rechtstreeks bij gecertificeerde verwerkers wordt aangeleverd. In 2015 was het volume ICT apparatuur dat door verwerkers aan het register werd gerapporteerd ongeveer even groot als het collectief ingezamelde volume van de consument.

ICT Milieu roept bedrijven die ICT-apparatuur afdanken op gebruik te maken van WEEELabEx-gecertificeerde recyclers, zodat ook deze apparaten hoogwaardig worden gerecycled en de resultaten meetellen voor de nieuwe landelijke inzameldoelstellingen. Deze zijn vanaf 2016 aangescherpt. Het nationaal WEEE register publiceert na de zomer de resultaten van de totale inzameling van elektrisch afval in Nederland.