21 juli 2016

ICT Milieu ziet kansen bij Wecycle Service Center

DUURZAAMHEID

Op een Wecycle Service Center worden afgedankte elektronische apparaten gesorteerd en gedemonteerd, voordat de diverse stromen worden verwerkt door gespecialiseerde recyclers. Een aantal gemeenten uit de regio Ede doet dit in samenwerking met Stichting Road2Work. Road2Work biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteuning op het gebied van arbeidsritme, arbeidsethos en arbeidsvaardigheden. Dagelijks zijn twintig mensen actief met het sorteren en demonteren van elektronisch afval van consumenten en bedrijven. Door de goede doorstroom naar ander werk of een opleiding worden op jaarbasis zestig werkplekken ingevuld, wat een belangrijke bijdrage levert aan de sociale doelstellingen van gemeenten.

Voor Wecycle en de producenten biedt het nieuwe concept van verder doorsorteren en demonteren nieuwe mogelijkheden om materiaal hergebruik te vergroten. Bij de gecertificeerde demontage van groot witgoed worden bijvoorbeeld niet alleen de schadelijke stoffen vooraf verwijderd, maar gaan waardevolle materialen voor hergebruik ook direct terug naar een producent die deze opnieuw inzet in zijn productieproces. Hoewel met de huidige werkwijze van Wecycle al uit ruim driekwart van het ingezamelde ICT-afval herbruikbaar materiaal wordt teruggewonnen, is met de leden van het Bestuur en de MilieuBeleidsGroep van ICT Milieu gekeken naar de nieuwe kansen die Wecycle Service Center biedt in de circulaire economie.