19 september 2014

ICT Milieu maakt nominaties ICT Milieu Award bekend

AVOND VAN DE DIGITALE ECONOMIE

Wanneer een ICT-project bijdraagt aan het terugdringen van het energieverbruik in andere processen of sectoren, verbeteringen oplevert voor de inzameling en recycling van afvalstoffen en daarmee zorgt voor een vervanging van schaarse nieuwe grondstoffen of op een andere manier een  significant positief effect op het milieu heeft, komt het in aanmerking voor een ICT Milieu Award.

Dit jaar zijn genomineerd:

Het Open Smart Grid Platform van Alliander en CGI: Met het Open Smart Grid Platform, dat CGI in opdracht van Alliander ontwikkelde, wordt het energienetwerk slim. Op basis van open standaarden en open source worden smart devices binnen zo’n smart grid met het internet verbonden. Het platform is breed toepasbaar, en markpartijen kunnen hun apparaten eenvoudig geschikt maken voor aansluiting.

WKO Tool Nederland van IF Technology en het ministerie van I&M: Met de WKO Tool kan iedereen in Nederland opzoeken of bodemenergie mag en kan op een bepaalde locatie, en of het financieel haalbaar is. De tool werkt daarmee drempelverlagend en draagt bij aan de verduurzaming van Nederland.

Slimmer afval inzamelen door optimale inzet van ICT door GMT en inzamelaar ROVA: Inzamelaar ROVA en ICT-bedrijf GMT rusten ondergrondse afvalcontainers uit met sensoren, die aangeven hoe vol de containers zitten. Op basis hiervan wordt automatisch het meest optimale ledigingsmoment bepaald en de slimste route voor vuilniswagens berekend.  Burgers worden minder met volle afvalbakken geconfronteerd en er wordt minder CO2 uitgestoten

Nadere informatie

Dinsdagavond 30 september 2014 organiseren Nederland ICT en ECP, Platform voor de InformatieSamenleving, de eerste Avond van de Digitale Economie in het Louwman Museum te Den Haag. De Avond van de Digitale Economie wordt gerealiseerd in samenwerking met ICT Milieu, MKB Nederland en de Gemeente Den Haag. Meer informatie vindt u op www.avondvandedigitaleeconomie.nl