13 november 2014

ICT Haalbaarheidstoets voor DJI afgerond

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Het ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), heeft Nederland ICT een ICT Haalbaarheidstoets laten uitvoeren ter voorbereiding van een eventuele uitvraag aan de markt. In het rapport is een drietal vragen beantwoord. Hierin is aangegeven onder welke voorwaarden de doelstellingen van DJI haalbaar en realistisch zijn. De vragen gingen ook over de technische uitgangspunten, de optimale perceelindeling, en de regie die zo’n project behoeft. De opdrachtgever is enthousiast over de uitkomsten en de bruikbaarheid van oplossingen en ideeën. De ICT Haalbaarheidstoets voor DJI is de 23e toets die door Nederland ICT is uitgevoerd.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie is druk met het voorbereiden van een digitale infrastructuur voor het ontsluiten van informatie via internet aan justitiabelen (project ZBJ). Justitiabelen kunnen met ZBJ vanuit hun cel of kamer in de gevangenis, Tbs-kliniek, jeugdgevangenis of vreemdelingenbewaring op zoek naar een baan, een cursus volgen of met de administratie hun zaken afhandelen.

DJI heeft, om het project beter te kunnen uitvoeren, besloten om een ICT Haalbaarheidstoets te houden, voorafgaand aan de eventuele uitvraag aan de markt. De ICT Haalbaarheidstoets voor DJI is de 23e toets die tot dusver is uitgevoerd. De ICT Haalbaarheidstoets is in het rapport van de commissie Elias genoemd als een belangrijk instrument om aanbestedingen en de resultaten van projecten te verbeteren.

Op 30 september jl. kwamen twintig marktpartijen in het vergadercentrum van DJI in Nieuwersluis samen met de opdrachtgever en het projectteam. Hier werden de vragen, in een snelkookpan, door de markt beantwoord. René Brozius, Programmadirecteur DJI: “Ik had niet verwacht dat we in zoveel openheid met de markt zouden kunnen praten over oplossingen en ideeën. Inspirerend! En een aanrader, ook voor projecten waar de toets niet verplicht is.”

Uit de toets blijkt dat de doelstellingen van het project haalbaar zijn omdat er genoeg producten en diensten op de markt beschikbaar zijn. Noodzakelijk is dat marktpartijen een samenwerkingsverband kunnen vormen en er 10 tot 12 maanden beschikbaar zijn voor het aanbestedingstraject én de eerste fase van de realisatie. Uit deze ICT Haalbaarheidstoets blijkt dat de marktpartijen in meerderheid voorkeur geven aan het uitzetten van de vraag in één perceel. De marktpartijen geven nadrukkelijk het advies om samenwerkende partijen zelf de onderlinge verdeling te laten inrichten. Daarnaast ziet de markt graag een specifiekere uitwerking van de technische uitgangspunten. Ook is aangegeven welke uitgangspunten ontbreken en nodig zijn voor een goede beantwoording van de uitvraag. Bij de publicatie van de aanbesteding is helderheid nodig over de inzet van de bestaande leveranciers van DJI. De marktpartijen bevelen aan de omschrijving van de gevraagde functionaliteit open en flexibel te houden. Kortom: een groot aantal doelstellingen en uitgangspunten van DJI zijn voorzien van toevoegingen, verbeterpunten en randvoorwaarden, welke DJI naar eigen inzicht in haar strategie en aanbesteding kan gebruiken.

Download hier het rapport van de ICT Haalbaarheidstoets voor DJI