30 juni 2015

ICT Haalbaarheidstoets IT Defensie: markt praat mee over samenwerking en regie

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Tijdens de twee workshops hebben 46 marktpartijen inbreng geleverd met betrekking tot de haalbaarheid van de voornemens van Defensie op een drietal hoofdvragen op het gebied van het samenwerkingsmodel, de regierol en afspraken/contracten.

Marktpartijen discussieerden levendig over de onderwerpen. De afvaardiging van Defensie luisterde geïnteresseerd naar deze discussie. Onderwerpen als ‘governance’, ‘samenwerking’, ‘innovatie versus continuïteit’, ‘huidige situatie versus nieuwe IT’, ‘openheid’ en ‘transparantie’ kwamen ruimschoots aan bod. Over enkele weken wordt het rapport van de ICT Haalbaarheidstoets IT Defensie gepubliceerd.