6 april 2017

ICT Haalbaarheidstoets Koninklijke Marechaussee: rapportage over de inbreng van de markt beschikbaar 

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Op dinsdag 7 maart 2017 hield de Koninklijke Marechaussee in samenwerking met Nederland ICT een ICT Haalbaarheidstoets over de te verwerven Basisvoorziening BV KMar. Hierin registreert de Marechaussee haar operationele activiteiten en gebeurtenissen. De Koninklijke Marechaussee wilde van de markt een reactie op een aantal vragen. De inbreng van de markt is verwoord in een rapportage die nu beschikbaar is.

Het project BV KMar heeft tot doel de event-, feit-, zaak- en incidentregistraties die de KMar gebruikt bij de uitvoering van haar wettelijke taken te moderniseren en de operationele medewerkers te ondersteunen in hun werkopdrachten. BV KMar is nog in een voorbereidende fase, waardoor de ICT Haalbaarheidstoets dit keer het karakter van een brainstorm had.

De Koninklijke Marechaussee wilde tijdens deze brainstorm reactie van de markt op twee hoofdvragen:

  1. Welke standaard (COTS) softwareproducten zijn op de markt om de Basisvoorziening KMar te realiseren?
  2. Welke aanpak past bij een dergelijke inzet van standaard software voor de stapsgewijze implementatie?

Maar liefst 22 grotere en kleinere marktpartijen namen deel aan deze ICT Haalbaarheidstoets. Zij brachten tijdens de brainstorm hun kennis in over onder meer het gebruik van COTS oplossing(en), over de wijze waarop de KMar de software op scrumwijze kan ontwikkelen en wat hierbij idealiter de rolverdeling opdrachtgever – opdrachtnemer is.

De inbreng van de markt is verwoord in deze rapportage en wordt benut om de verwervingsstrategie en het programma van eisen verder uit te werken.