19 februari 2015

ICT Haalbaarheidstoets BasisVoorziening Justitiabelen afgerond

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Nederland ICT heeft een ICT Haalbaarheidstoets uitgevoerd over de BasisVoorziening Justitiabelen (BVJ). Opdrachtgever was het ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De toets is gehouden ter voorbereiding van een voorgenomen uitvraag aan de markt. De 26e ICT Haalbaarheidstoets stond in het teken van de voorbereiding van DJI voor het vervangen van een aantal bestaande informatiesystemen door het BVJ. Het gaat om de systemen waarmee de sector GevangenisWezen en de Directie Bijzondere Voorzieningen (vreemdelingen) worden ondersteund. 

Op vrijdag 23 januari kwamen twintig partijen uit het ICT-bedrijfsleven bijeen om met de opdrachtgever en het projectteam in een open en interactieve setting te praten over een drietal vragen. DJI legde de marktpartijen vragen voor over de afbakening van de functionaliteit van het pakket, de methode voor de configuratie van het nieuwe systeem en in hoeverre DJI maatwerk kan bouwen in aansluiting op de gekozen pakketten.

DJI was goed vertegenwoordigd tijdens de workshop. Lourens Visser, CIO van DJI, gaf tijdens de workshop al aan dat de kennis van de markt DJI helpt om de aanbesteding te verbeteren. Ook Toine van Oosterhout, projectmanager DJI, gaf aan dat ‘DJI positief verrast is door de uitkomsten van de ICT Haalbaarheidstoets. Door de positieve inbreng in het aanbestedingstraject kan de voorbereidingsfase nu snel worden afgerond zodat gekoerst kan worden op snelle publicatie.’
De conclusies van de markt laten zich als volgt samenvatten:

  • Er is bij de markt voldoende bekend over de gevraagde functionaliteit om te constateren dat er standaard detentiepakketten beschikbaar zijn.
  • De totale scope en doelstellingen van het project vragen een vorm van hybride aanpak; voor een korte sprint de Scrum-methode, voor de lange doelgerichte verbindende acties een hedendaagse variant van de watervalmethode.
  • Als vanwege specifieke wettelijke eisen of koppelingen toch maatwerk nodig is, raden de marktpartijen aan het maatwerk zodanig te ontwikkelen dat het onafhankelijk is van het versiebeheer van de leverancier(s).

Het complete rapport van de uitkomsten van de ICT Haalbaarheidstoets BVJ kunt u hier vinden.

Haalbaarheidstoets_Dienst_Justitiele_Inrichtingen