14 juni 2012

ICT en Telecom profiteren het meest van de WBSO

Vooral MKB profiteert

Met het fiscale instrument WBSO krijgen bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten van de werknemers die speur- en ontwikkelingswerk (S&O) doen. Het voordeel voor deze bedrijven zit in de vermindering van de te betalen loonheffingen of inkomstenbelasting. Wat betreft het gebruik van de WBSO scoort ICT & Telecom het hoogst op het gebied van het aantal ondernemers en de hoeveelheid toegekende S&O-arbeidsjaren.

Tot 2009 viel alleen de ontwikkeling van programmatuur zelf onder de WBSO. Sindsdien kunnen ook de ICT-diensten die voortvloeien uit de nieuwe programmatuur op steun van de WBSO rekenen. De ICT-sector ontwikkelt nu steeds meer nieuwe diensten waardoor het aantal onderzoeksuren gemaakt door de dienstensector behoorlijk is gegroeid de afgelopen jaren.

2011 was het vierde jaar op rij waarin het aantal WBSO-aanvragen toenam. Verreweg het grootste deel hiervan (97%) kwam van MKB’ers. Volgens het rapport is het MKB traditioneel gezien de groep die het meest van de WBSO profiteert.

Rapport online beschikbaar

Via onderstaande link kunt u het rapport ‘FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk – Het gebruik van de WBSO in 2011’ downloaden:

Rapport ‘Focus op speur- en ontwikkelingswerk