7 november 2014

ICT-bedrijfsleven draagt bij aan Handreiking Goed Opdrachtgeverschap Informatieveiligheid

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Informatieveiligheid is cruciaal. Opdrachtgevers bij de overheden zijn zich daarvan bewust. Toch blijkt het soms lastig om op het juiste moment en op de juiste manier informatieveiligheid op de agenda te zetten. Om bestuurders en topmanagers van overheden in de praktijk te helpen, is er nu de Handreiking Goed Opdrachtgeverschap Informatieveiligheid. Ook voor ICT-bedrijven die zaken doen met de overheid, is de handreiking relevant.

De Handreiking helpt bestuurders met het stellen van de juiste vragen aan hun organisatie. Deze vragen richten zich op besturing (beleggen verantwoordelijkheden), het risicoprofiel (aan de voorkant een risicoanalyse en doorvertaling naar functionele eisen) en meetbaarheid (op basis van welke normen, standaarden wordt gemeten of eisen zijn ingevuld).

Het ICT-bedrijfsleven komt met regelmaat aanbestedingen tegen waarin maar beperkt aandacht is voor informatieveiligheid. Hierdoor wordt informatieveiligheid pas op een te laat moment in het project een gespreksonderwerp, terwijl security juist vanaf begin moet worden meegenomen. Deze handreiking helpt hierbij.

De publicatie is geschreven in co-creatie tussen ICT-bedrijfsleven en overheid, gecoördineerd door Nederland ICT en de Taskforce BID. Leden van Nederland ICT en medewerkers vanuit verschillende overheidslagen maakten deel uit van de werkgroepen. Bestuurders van overheid en ICT-bedrijfsleven zijn ambassadeur voor het eindresultaat.

Lotte de Bruijn, directeur Nederland ICT, is blij met de publicatie: “Met deze handreiking kunnen overheidsbestuurders nog bewuster keuzes maken inzake informatieveiligheid van ICT-projecten. En kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar beter begrijpen.” Het eerste exemplaar van de Handreiking is overhandigd aan minister Plasterk tijdens het Interbestuurlijke Diner van de Informatieveiligheid. De Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening sluit dit jaar zijn werkzaamheden af.