25 april 2019

ICK-dag 2019 afgelast

WERKGEVERSVERENIGING ICT

Op 23 mei 2019 zou het jaarlijks congres van de Werkgeversvereniging ICT plaatsvinden: de ICK-dag 2019. Vanwege een beperkt aantal aanmeldingen, is de ICK-dag 2019 helaas afgelast.

Werkgeversvereniging ICT

Een deel van onze ruim 600 leden is lid van de Werkgeversvereniging ICT. Dit noemen we een zogenaamd plus-lidmaatschap. Deze leden zijn aangesloten bij de cao voor de Informatie-, Communicatie- en Kantoor-technologiebranche (ICK-CAO) en het bijbehorende Bedrijfstakpensioenfonds. De vereniging onderhandelt namens de leden, behartigt hun belangen en adviseert over alle onderwerpen op dit terrein. De Werkgeversvereniging ICT zorgt voor het onderhoud en beheer van de ICK-CAO en voert onderhandelingen met vakverenigingen. Het mandaat en de speelruimte voor deze onderhandelingen worden vooraf afgestemd met de leden.